برچسب: حل تمرین معادلات دیفراسیل Zill

Solution Manual For Differential Equations With Boundary-Value Problem – Dennis Zill, Micheal Cullen

حل المسائل کتاب معادلات دیفراسیل به همراه مسائل مقدار مرزی دنیس زیل – ویرایش سوم و هفتم

Solution Manual For Differential Equations With Boundary Value Problem – 3rd and 7th Edition

نویسنده(گان): Dennis G. Zill, Micheal R. Cullen

توضیح اینکه این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد، یکی برای ویرایش هفتم و دیگری برای ویرایش سوم. حل ال مسائل ویرایش هفتم ناقص می باشد و فصلهای 1 الی 9 کتاب درسی را پوشش می دهد.

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 509
حجم فایل زیپ شده 19 مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 400
حجم فایل زیپ شده 4.1 مگابایت

***