برچسب: حل تمرین مقاومت مصالح جیمز گره

Solution Manual for Mechanics of Materials – James Gere, Barry Goodno

حل المسائل کتاب مقاومت مصالح جیمز گییر و بری گودنو – ویرایش هشتم، هفتم، ششم و پنجم

Solution Manual for Mechanics of Materials – 5th, 6th, 7th and 8th Edition

نویسنده(گان): James M. Gere, Barry J. Goodno

حل المسائل کتاب مقاومت مصالح جیمز گییر و بری گودنو ویرایش هشتم

حل المسائل کتاب مقاومت مصالح Gere و Goodno ویرایش هفتم

این محصول شامل چهار حل المسائل برای ویرایش های پنجم، ششم، هفتم و هشتم کتاب می باشد.

حل المسائل ویرایش هشتم فصل های 1 تا 12 به همراه اپندیکس A را شامل می شود.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش هشتم

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1169
حجم فایل زیپ شده 25.9 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 950
حجم فایل زیپ شده 15 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 619
حجم فایل زیپ شده 8.65 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 299
حجم فایل زیپ شده 34 مگابایت

***