برچسب: داده کاوی

Risk Assessment and Decision Analysis with Bayesian Networks – Norman Fenton, Martin Neil

کتاب ارزیابی ریسک و تحلیل نتایج با شبکه های بیزی نورمن فنتون

Risk Assessment and Decision Analysis with Bayesian Networks

نویسنده(گان): Norman E. Fenton, Martin D. Neil

کتاب ارزیابی ریسک و تحلیل نتایج با شبکه های بیزی نورمن فنتون

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات517
حجم فایل زیپ شده32 مگابایت

***

Data Mining and Business Analytics with R – Johannes Ledolter

کتاب داده کاوی و تحلیل کسب و کار ژوهانس لدولتر

Data Mining and Business Analytics with R

نویسنده(گان): Johannes Ledolter

کتاب داده کاوی و تحلیل کسب و کار ژوهانس لدولتر

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات361
حجم فایل زیپ شده20.4 مگابایت

***

Customer and Business Analytics – Daniel Putler, Robert Krider

کتاب تحلیل کسب و کار و مشتریان دانیل پاتلر

Customer and Business Analytics: Applied Data Mining for Business Decision Making Using R

نویسنده(گان): Daniel S. Putler, Robert E. Krider

کتاب تحلیل کسب و کار و مشتریان دانیل پاتلر

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات314
حجم فایل زیپ شده7.03 مگابایت

***

Solution Manual for Categorical Data Analysis – Alan Agresti

حل المسائل کتاب تحلیل داده های رسته ای آلن اگرستی – ویرایش دوم

Solution Manual for Categorical Data Analysis 2nd Edition

نویسنده(گان): Alan Agresti

توضیح اینکه این حل المسائل تنها حل مسائل فرد را پوشش می دهد. نوشته صفحه اول این فایل بیان می کند که جواب بسیاری از مسائل فرد را داده است یعنی همه مسائل فرد را شامل نمی شود.

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات28
حجم فایل زیپ شده0.22 مگابایت

***

Categorical Data Analysis – Alan Agresti

کتاب تحلیل داده های رسته ای آلن اگرستی – ویرایش دوم و سوم

Categorical Data Analysis – 2nd and 3rd Edition

نویسنده(گان): Alan Agresti

کتاب تحلیل داده های رسته ای آلن اگرستی

مشخصات فایل ویرایش دوم

فرمتPDF
تعداد صفحات732
حجم فایل زیپ شده3.59 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمتDJVU
تعداد صفحات742
حجم فایل زیپ شده7.57 مگابایت

***

The Elements of Statistical Learning – Trevor Hastie, Robert Tibshirani

مبانی یادگیری آماری Hastie – داده کاوی و پیش بینی  – ویرایش دوم

The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction, 2nd edition

نویسنده(گان): Trevor Hastie, Robert Tibshirani, Jerome Friedman

مبانی یادگیری آماری Hastie - داده کاوی و پیش بینی

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات764
حجم فایل زیپ شده8 مگابایت

***

Solution Manual to The Elements of Statistical Learning – Trevor Hastie, Robert Tibshirani

حل المسائل کتاب مبانی یادگیری آماری Hastie – داده کاوی و پیش بینی – ویرایش دوم

Solution Manual to The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction – 2nd edition

نویسنده(گان): Trevor Hastie, Robert Tibshirani, Jerome H. Friedman

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات112
حجم فایل زیپ شده1.65 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Data Mining – Pang-Ning Tan, Michael Steinbach

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر داده کاوی پانک نینگ تان و مایکل استیباخ

Solution Manual for Introduction to Data Mining

نویسنده(گان):Pang-Ning Tan, Michael Steinbach, Vipin Kumar


مشخصات فایل

فرمتDJVU
تعداد صفحات610
حجم فایل زیپ شده7مگابایت

***

Introduction to Data Mining – Pang-Ning Tan, Michael Steinbach

کتاب مقدمه ای بر داده کاوی

Introduction to Data Mining

نویسنده(گان):Pang-Ning Tan, Michael Steinbach, Vipin Kumar

کتاب مقدمه ای بر داده کاوی


مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات400
حجم فایل زیپ شده43مگابایت

Solution Manual for Data Mining – Jiawei Han, Micheline Kamber

حل المسائل کتاب داده کاوی و مفاهیم و کاربردهای جیاوی هان – ویرایش دوم

Solution Manual Data Mining: Concepts and Techniques – 2nd Edition

نویسنده(گان): Jiawei Han, Micheline Kamber, Jian Pei -Morgan Kaufmann

حل المسائل کتاب داده کاوی و مفاهیم و کاربردهای جیاوی هان

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات135
حجم فایل زیپ شده1مگابایت

***

Data Mining – Jiawei Han, Micheline Kamber

کتاب داده کاوی جیاوی هان – ویرایش دوم و سوم – مفاهیم و تکنیک ها

Data Mining, Concepts and Techniques – 2nd and 3rd Edition

نویسنده(گان): Jiawei Han, Micheline Kamber, Jian Pei

کتاب داده کاوی جیاوی هان

مشخصات فایل ویرایش 3

فرمتPDF
تعداد صفحات۳۱۲
حجم فایل زیپ شده۳مگابایت

 

مشخصات فایل ویرایش 2

فرمتPDF
تعداد صفحات۷۴۰
حجم فایل زیپ شده۱۴مگابایت