برچسب: دینامیک

Dynamics of a Rigid Bodies with Solution Manual – Loney

کتاب دینامیک اجسام صلب به همراه حل مسائل لونی

Dynamics of a Rigid Bodies with Solution Manual

نویسنده(گان): S. L. Loney

کتاب دینامیک اجسام صلب به همراه حل مسائل لونی

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات477
حجم فایل زیپ شده7.22 مگابایت

***

An Elementary Treatise on the Dynamics of a Particle with Solution Manual – Loney

کتاب دینامیک ذره به همراه حل مسائل لونی

An Elementary Treatise on the Dynamics of a Particle with Solution Manual

نویسنده(گان): S. L. Loney

کتاب دینامیک ذره به همراه حل مسائل لونی

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات436
حجم فایل زیپ شده6.73 مگابایت

***

Engineering Mechanics: Dynamics – Andrew Pytel, Jaan Kiusalaas

کتاب دینامیک آندره پایتل – ویرایش سوم SI

Engineering Mechanics: Dynamics – 3rd SI Edition

نویسنده(گان): Andrew Pytel, Jaan Kiusalaas

کتاب دینامیک آندره پایتل - ویرایش سوم SI

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات673
حجم فایل زیپ شده8.04 مگابایت

***

Solution Manual for Munson’s Fluid Mechanics – Philip Gerhart, Andrew Gerhart

حل المسائل مکانیک سیالات مانسون تالیف فیلیپ گرهارد – ویرایش هشتم جهانی

Solution Manual for Munson’s Fluid Mechanics – 8th Edition Global Edition

نویسنده(گان): Philip M. Gerhart, Andrew L. Gerhart, John I. Hochstei

حل المسائل مکانیک سیالات مانسون تالیف فیلیپ گرهارد

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، تمرینات فصول 1 الی 12 را به طور کامل پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد.

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات507
حجم فایل زیپ شده24.5 مگابایت

***

Statistical Thermodynamics and Microscale Thermophysics – Van Carey

کتاب ترمودینامیک آماری و ترموفیزیک ریزمقیاس ون کری

Statistical Thermodynamics and Microscale Thermophysics

نویسنده(گان): Van P. Carey

کتاب ترمودینامیک آماری و ترموفیزیک ریزمقیاس ون کری

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات432
حجم فایل زیپ شده8.63 مگابایت

***

Advance Dynamics – Frank D’Souza, Vijay Garg

کتاب دینامیک پیشرفته فرانک دسوزا و ویجی کی گرگ

Advance Dynamics: Modeling and Analysis

نویسنده(گان): A. Frank D’Souza, Vijay K. Garg

کتاب دینامیک پیشرفته فرانک دسوزا و ویجی کی گرگ

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات185
حجم فایل زیپ شده19.1 مگابایت

***

Solution Manual for Dynamics and Vibration – Magd Abdel Wahab

حل المسائل کتاب دینامیک و ارتعاشات عبدل وهاب

Solution Manual for Dynamics and Vibration: An Introduction

نویسنده(گان): Magd Abdel Wahab

این حل المسائل فصلهای 1 تا 10 کتاب درسی را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات125
حجم فایل زیپ شده2.53 مگابایت

***

Dynamics and Vibration – Magd Abdel Wahab

کتاب دینامیک و ارتعاشات عبدل وهاب

Dynamics and Vibration: An Introduction

نویسنده(گان): Magd Abdel Wahab

کتاب دینامیک و ارتعاشات عبدل وهاب

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات637
حجم فایل زیپ شده8.14 مگابایت

***

Vibration of Continuous Systems – Singiresu Rao

کتاب ارتعاشات سیستمهای پیوسته رائو

Vibration of Continuous Systems

نویسنده(گان): Singiresu S. Rao

کتاب ارتعاشات سیستمهای پیوسته رائو

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات737
حجم فایل زیپ شده3.96 مگابایت

***

 

Rheology – Christopher Macosko

کتاب رئولوژی: اصول، اندازه گیری و کاربردها کریستوفر ماکسکو

Rheology: Principles, Measurements and Applications

نویسنده(گان): Christopher W. Macosko

کتاب رئولوژی: اصول، اندازه گیری و کاربردها کریستوفر ماکسکو

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات578
حجم فایل زیپ شده21.2 مگابایت

***

Solution Manual for Heat Conduction – Latif Jiji

حل المسائل کتاب انتقال حرارت هدایت لطیف جی جی – ویرایش سوم

Solution Manual for Heat Conduction – 3rd Edition

نویسنده(گان): Latif M. Jiji

توضیح اینکه این حل المسائل به صورت ارزی تهیه  شده و به یک هشتم قیمت زمان تهیه در سایت عرضه می گردد

این حل المسائل کامل نمی باشد. لیست تمرینات حل شده در اینجا آورده شده است.

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات81
حجم فایل زیپ شده945 کیلوبایت

***

Solution Manual for System Dynamics for Engineering Students – Nicolae Lobontiu

حل المسائل کتاب دینامیک سیستم برای دانشجویان مهندسی نیکولا لابانتی

Solution Manual for System Dynamics for Engineering Students: Concepts and Applications

نویسنده(گان): Nicolae Lobontiu

این حل المسائل حل همه تمرینات فصل 2 الی 11 را کتاب را به طور کامل پوشش می دهد.

فرمتPDF
تعداد صفحات562
حجم فایل زیپ شده3.44 مگابایت

***

Solution Manual for Fundamentals of Chemical Engineering Thermodynamics – Kevin Dahm, Donald Visco

حل المسائل کتاب مبانی ترمودینامیک مهندسی شیمی کوین دام

Solution Manual for Fundamentals of Chemical Engineering Thermodynamics

نویسنده(گان): Kevin Dahm, Donald Visco

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات751
حجم فایل زیپ شده7.56 مگابایت

***

 

Fundamentals of Chemical Engineering Thermodynamics – Kevin Dahm, Donald Visco

کتاب مبانی ترمودینامیک مهندسی شیمی کوین دام

Fundamentals of Chemical Engineering Thermodynamics

نویسنده(گان): Kevin Dahm, Donald Visco

کتاب مبانی ترمودینامیک مهندسی شیمی کوین دام

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات794
حجم فایل زیپ شده20.1 مگابایت

***

 

Solution Manual for Engineering Mechanics: Dynamics – Russell Charles Hibbeler

حل المسائل کتاب دینامیک هیبلر – ویرایش دهم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم (جمعا پنح حل المسائل)

 Instructor Solutions Manual for Engineering Mechanics: Dynamics – 10th, 11th, 12th, 13th and 14th Edition

نویسنده(گان):  Russell Charles Hibbeler

این مجموعه شامل پنج حل المسائل می باشد، یکی برای ویرایش 10، یکی برای 11، یکی برای ویرایش 12، یکی برای ویرایش 13 و دیگری برای ویرایش 14 کتاب

مشخصات حل المسائل ویرایش چهاردم

فرمتPDF
تعداد صفحات1272
حجم فایل زیپ شده51.4 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش سیزدهم

فرمتPDF
تعداد صفحات1302
حجم فایل زیپ شده69.7 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش دوازدهم

فرمتPDF
تعداد صفحات1048
حجم فایل زیپ شده75.79 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش یازدهم

فرمتPDF
تعداد صفحات1048
حجم فایل زیپ شده73.8 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش دهم

فرمتPDF
تعداد صفحات564
حجم فایل زیپ شده24.88 مگابایت

***

Solution Manual for Fundamental of Fluid Mechanics – Bruce Munson, Donald Young

 حل المسائل کتاب مبانی مکانیک سیالات بروس. روی مانسون، دونالد اف. یانگ، تئودور اچ. اکی شی – ویرایش سوم، چهارم، پنجم و ششم و هشتم

Solution Manual Fundamental of Fluid Mechanics – 3rd, 4th, 5th, 6th and 8th Edition

نویسنده(گان):Bruce R. Munson, Donald F. Young, Theodore H. Okiishi

توضیح اینکه این مجموعه شامل پنج حل المسائل می باشد که برای ویرایش های مذکور کتاب می باشند.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش هشتم

مشخصات حل المسائل ویرایش هشتم

فرمتPDF
تعداد صفحات1949
حجم فایل زیپ شده29.9 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش ششم

فرمتPDF
تعداد صفحات1326
حجم فایل زیپ شده121 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم

فرمتPDF
تعداد صفحات1308
حجم فایل زیپ شده98 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم

فرمتPDF
تعداد صفحات1305
حجم فایل زیپ شده35.2 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمتPDF
تعداد صفحات204
حجم فایل زیپ شده23.6 مگابایت

***

Solution Manual for A Brief Introduction to Fluid Mechanics – Donald Young, Bruce Munson

حل المسائل کتاب مقدمه ای کوتاه بر مکانیک سیالات دونالد یانگ و بروس مانسون و تئودور اوکیشی – ویرایش پنجم

Solution Manual for A Brief Introduction to Fluid Mechanics – 5th Edition

نویسنده(گان): Donald F. Young, Bruce R. Munson, Theodore H. Okiishi, Wade W. Huebsch

توضیح اینکه این حل المسائل فصل های 1 تا 11 کتاب را پوشش می دهد و به صورت دستنویس می باشد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات915
حجم فایل زیپ شده109 مگابایت

***

Solution Manual for Fluid Mechanics – Frank White

حل المسائل مکانیک سیالات فرانک وایت ویرایش پنجم، ششم و هفتم (سه حل المسائل)

Solution Manual for Fluid Mechanics – 5th, 6th and 7th Edition

نویسنده(گان): Frank M. White

این مجموعه شامل سه حل المسائل می باشند. حل اول به صورت کامل می باشد و برای ویرایش پنجم می باشد، حل دوم برای ویرایش ششم می باشد و فصل های 1، 2، 3، 5 و 6 را پوشش می دهد. حل سوم ناقص است و برای ویرایش هفتم می باشد و تنها فصل دوم را پوشش میدهد.

مشخصات حل المسائل ویراش پنجم

فرمتPDF
تعداد صفحات876
حجم فایل زیپ شده41 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویراش ششم

فرمتPDF
تعداد صفحات496
حجم فایل زیپ شده8.62 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش هفتم

فرمتPDF
تعداد صفحات116
حجم فایل زیپ شده5.9 مگابایت

***

Engineering Mechanics: Dynamics – Meriam, Kraige

کتاب دینامیک مریام به زبان فارسی – ویرایش پنجم، ششم، هفتم و هشتم

 Engineering Mechanics: Dynamics – 5th, 6th, 7th and 8th Edition

نویسنده(گان):  J. L. Meriam, L. G. Kraige

کتاب دینامیک مریام به زبان فارسی

این مجموعه شامل چهار کتاب می باشد. ویراست ششم و هفتم و هشتم به زبان انگلیسیی و ویرایش پنجم به زبان فارسی می باشد.

مشخصات ویراست هشتم کتاب

فرمتPDF
تعداد صفحات735
حجم فایل زیپ شده51.7 مگابایت

مشخصات ویراست هفتم کتاب

فرمتPDF
تعداد صفحات748
حجم فایل زیپ شده47 مگابایت

مشخصات ویراست ششم کتاب

فرمتPDF
تعداد صفحات726
حجم فایل زیپ شده95 مگابایت

مشخصات ویراست پنجم کتاب (فارسی)

فرمتPDF
تعداد صفحات792
حجم فایل زیپ شده26.3 مگابایت

***