برچسب: رباتیک

Solution Manual for Introduction to Robotics in CIM Systems – James Rehg

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر رباتیک در سیستم های CIM جیمز رج – ویرایش پنجم

Solution Manual for Introduction to Robotics in CIM Systems – 5th Edition

نویسنده(گان): James A Rehg

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر رباتیک در سیستم های CIM جیمز رج

این حل المسائل شامل حل مسائل فصل های یکم الی فصل دوازدهم کتاب درسی ویرایش پنجم (کل 12 فصل کتاب – جمعا تعداد 390 حل) می باشد. لیست مسائل حل شده در ادامه آمده است. این مجموعه شامل حل پرسش ها (Questions)، تمرینات (Problems)، تمرینات PCSP و تمرینات CSP می باشد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسائل حل شده: بخش اول + بخش دوم

مشخصات حل المسائل

فرمتعکس (JPG)
تعداد تمرینات حل شده390
حجم فایل زیپ شده191 مگابایت

به جهت سهولت، این حل المسائل در دو بخش برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت بخش اول حل المسائل (شامل تمرینات فصل یک الی پنجم – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت بخش دوم حل المسائل (شامل تمرینات فصل ششم الی دوازدهم – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل به صورت یکجا (شامل 390 تمرین از کل کتاب )

Optimal State Estimation – Dan Simon

کتاب تخمین وضعیت بهینه دان سایمون

Optimal State Estimation – Kalman, H Infinity, and Nonlinear Approaches

نویسنده(گان): Dan Simon

کتاب تخمین وضعیت بهینه دان سایمون

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات530
حجم فایل زیپ شده37.5 مگابایت

***

 

Mechatronics – Godfrey Onwubolu

کتاب اصول و کاربردهای مکاترونیک گادفری آنابلا

 Mechatronics: Principles and Applications

نویسنده(گان): Godfrey Onwubolu

کتاب اصول و کاربردهای مکاترونیک گادفری آنابلا

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات664
حجم فایل زیپ شده2.8 مگابایت

***

 

Computer and Machine Vision – Davies

کتاب کامپیوتر و دید ماشینی دیویس – ویرایش چهارم

Computer and Machine Vision: Theory, Algorithms, Practicalities – 4th Edition

نویسنده(گان): E. R. Davies

کتاب کامپیوتر و دید ماشینی دیویس

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات912
حجم فایل زیپ شده19.61 مگابایت

***

Multivariable Feedback Control – Sigurd Skogestad, Ian Postlethwaite

کتاب کنترل فیدبک چندمتغیره اسکوگستاد – ویرایش دوم

Multivariable Feedback Control: Analysis and Design – 2nd Edition

نویسنده(گان): Sigurd Skogestad, Ian Postlethwaite

کتاب کنترل فیدبک چندمتغیره اسکوگستاد

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات595
حجم فایل زیپ شده5.47 مگابایت

***

Solution Manual for Adaptive Control – Karl Åström, Björn Wittenmark

حل المسائل کتاب کنترل تطبیقی اشتورم و ویتنمارک – ویرایش دوم

Solution Manual for Adaptive Control – 2nd Edition

نویسنده(گان): Karl Johan Åström, Björn Wittenmark

توضیح اینکه این حل المسائل شامل حل همه مسائل کتاب نیست و فقط تمرینات منتخب را دارد.

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات46
حجم فایل زیپ شده253 کیلوبایت

***

Adaptive Control – Karl Åström, Björn Wittenmark

کتاب کنترل تطبیقی اشتورم و ویتنمارک – ویرایش دوم

Adaptive Control – 2nd Edition

نویسنده(گان): Karl Johan Åström, Björn Wittenmark

کتاب کنترل تطبیقی اشتورم و ویتنمارک

مشخصات فایل

فرمتDJVU
تعداد صفحات590
حجم فایل زیپ شده6.17 مگابایت

***

Solution Manual for Linear Robust Control – Michael Green, David Limebeer

حل المسائل کتاب کنترل خطی دقیق مایکل گرین

Solution Manual for Linear Robust Control

نویسنده(گان): Michael Green, David J. N. Limebeer

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات192
حجم فایل زیپ شده772 کیلوبایت

***

Linear Robust Control – Michael Green, David Limebeer

کتاب کنترل خطی دقیق مایکل گرین

Linear Robust Control

نویسنده(گان): Michael Green, David J. N. Limebeer

کتاب کنترل خطی دقیق مایکل گرین

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات560
حجم فایل زیپ شده8.75 مگابایت

***

Robotics: Vision and Control – Peter Corke

کتاب رباتیک پیتر کورک – ویرایش دوم

Robotics: Vision and Control – Fundamental Algorithms In MATLAB – Second Edition

نویسنده(گان): Peter Corke

کتاب رباتیک پیتر کورک

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات697
حجم فایل زیپ شده78.7 مگابایت

***

Motors for Makers – Matthew Scarpino

کتاب موتور برای سازندگان متیو اسکارپینو

Motors for Makers, A Guide to Steppers, Servos, and Other Electrical Machines

نویسنده(گان): Matthew Scarpino

کتاب موتور برای سازندگان متیو اسکارپینو

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات317
حجم فایل زیپ شده5.28 مگابایت

***

Nonsmooth Mechanics – Bernard Brogliato

کتاب مکانیک ناهموار برنارد بروگلیاتو – ویرایش سوم

Nonsmooth Mechanics – Models, Dynamics and Control 3rd Edition

نویسنده(گان): Bernard Brogliato

کتاب مکانیک ناهموار برنارد بروگلیاتو

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات645
حجم فایل زیپ شده7.24 مگابایت

***

Nonlinear Model Predictive Control – Lars Grüne, Jürgen Pannek

کتاب کنترل پیش بین لارس گرون – ویرایش دوم

Nonlinear Model Predictive Control: Theory and Algorithms 2nd ed

نویسنده(گان): Lars Grüne, Jürgen Pannek

کتاب کنترل پیش بین لارس گرون

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات463
حجم فایل زیپ شده5.92 مگابایت

***

Linear Control System Analysis and Design with MATLAB – Constantine Houpis, Stuart Sheldon

کتاب آنالیز و طراحی سیستم های کنترل خطی با نرم افزار متلب کنستانتین هوپیس – ویرایش ششم

Linear Control System Analysis and Design with MATLAB 6th ed

نویسنده(گان): Constantine H. Houpis, Stuart N. Sheldon

کتاب آنالیز و طراحی سیستم های کنترل خطی با نرم افزار متلب کنستانتین هوپیس

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات729
حجم فایل زیپ شده11.5 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Robotics – John Craig

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر رباتیک، مکانیک و کاربرد های جان کریگ

Solution Manual for Introduction to Robotics, Mechanics and Control 3rd edtion

نویسنده(گان): John J. Craig

این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد. یکی کلیه مسائل ویرایش سوم را پوشش میدهد و حل دیگر فصل های 1 تا 5 را پوشش می دهد

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر رباتیک، مکانیک و کاربرد های جان کریگ

 

مشخصات حل المسائل جدید ویرایش سوم

فرمتPDF
تعداد صفحات154
حجم فایل زیپ شده5.8 مگابایت

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات47
حجم فایل زیپ شده1 مگابایت

***

Introduction to Robotics – John Craig

کتاب مقدمه ای بر رباتیک: مکانیک و کنترل – جان کریگ

Introduction to Robotics: Mechanics and Control 3rd edition

نویسنده(گان): John J. Craig

کتاب مقدمه ای بر رباتیک: مکانیک و کنترل - جان کریگ

 

مشخصات فایل ویرایش دوم

فرمتDJVU
تعداد صفحات459
حجم فایل زیپ شده4 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمتPDF
تعداد صفحات408
حجم فایل زیپ شده4 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Robotics – Saeed Niku

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر رباتیک سعید بنجامین نیکو

Solution Manual for Introduction to Robotics 2nd ed – Analysis, Control, Applications

نویسنده(گان): Saeed B. Niku

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات192
حجم فایل زیپ شده1.2 مگابایت

***

Modern Control Systems – Richard Dorf, Robert Bishop

کتاب سیستم های کنترل مدرن ریچارد دروف و روبرت بیشاپ – ویرایش دوازدهم

Modern Control Systems 12th ed

نویسنده(گان):Richard C. Dorf, Robert H. Bishop

کتاب سیستم های کنترل مدرن ریچارد دروف و روبرت بیشاپ


مشخصات فایل

فرمتDJVU
تعداد صفحات1104
حجم فایل زیپ شده32مگابایت

***

Solution Manual for Modern Control Systems – Richard Dorf, Robert Bishop

حل المسائل کتاب سیستم های کنترلی مدرن ریچارد دورف و روبرت بیشاپ – ویرایش یازدهم و دوازدهم و سیزدهم

Solution Manual for Modern Control Systems – 11th, 12th and 13th Edition

نویسنده(گان):Richard C. Dorf, Robert H. Bishop

توضیح اینکه حل المسائل ویرایش سیزدهم جداگانه به فروش می رشد.

حل المسائل ویرایش سیزدهم شامل حل تمرینات فصل های 1 تا 13 (مجموعا 13 فصل و 945 تمرین) می باشد. لیست تمرینات حل شده در اینجا آورده شده است. برای حل هر تمرین یک فایل اسکرین شات یا پی دی اف وجود دارد. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) و یا پرینت مجازی صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشخصات حل المسائل ویرایش سیزدهم (لیست تمرینات حل شده)

فرمتعکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده945
حجم فایل زیپ شده361 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش دوازدهم

فرمتPDF
تعداد صفحات754
حجم فایل زیپ شده5مگابایت

مشخصات فایل ویرایش یازدهم

فرمتPDF
تعداد صفحات730
حجم فایل زیپ شده4.27 مگابایت

***

پرداخت و خرید حل المسائل ویرایش سیزدهم با مشخصات فوق

***

پرداخت و خرید حل المسائل های ویرایش یازدهم و دوازدهم

Solution Manual for Automatic Control Systems – Farid Golnaraghi, Benjamin Kuo

حل المسائل کتاب سیستم های کنترل اتوماتیکی بنجامین کوه و فريد گل‌نراقی – ویرایش هشتم و نهم

Solution Manual for Automatic Control Systems – 9th and 8th ed

نویسنده(گان): Farid Golnaraghi , Benjamin Kuo

مشخصات فایل ویراست هشتم

فرمتDJVU
تعداد صفحات377
حجم فایل زیپ شده8مگابایت

 

مشخصات فایل ویراست نهم

فرمتPDF
تعداد صفحات947
حجم فایل زیپ شده23مگابایت

***