برچسب: ساخت و تولید

Measurement and Instrumentation – Alan Morris, Reza Langari

کتاب اندازه گیری و ابزار دقیق موریس – ویرایش دوم

Measurement and Instrumentation, Theory and Application – 2nd Edition

نویسنده(گان): Alan S. Morris, Reza Langari

کتاب اندازه گیری و ابزار دقیق موریس

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات694
حجم فایل زیپ شده22.7 مگابایت

***

Solution Manual for Measurement and Instrumentation – Alan Morris, Reza Langari

حل المسائل کتاب اصول اندازه گیری و ابزار دقیق الان موریس – ویرایش دوم

Solution Manual for Measurement and Instrumentation: Theory and Application – 2nd Edition

نویسنده(گان): Alan S. Morris, Reza Langari

حل المسائل کتاب اصول اندازه گیری و ابزار دقیق الان موریس

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، تمرینات فصول 1 الی 21 را به طور کامل پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد. علاوه بر این موارد برای فصل 12 ، تعداد 15 فایل با فرمت VI file وجود دارند.

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات423
حجم فایل زیپ شده6.39 مگابایت

***

Solution Manual for Groover’s Principles of Modern Manufacturing – Mikell Groover

حل المسائل اصول ساخت و تولید مدرن مایکل گروور – ویرایش گلوبال (نسخه SI)

Solution Manual for Groover’s Principles of Modern Manufacturing – SI Version and Global Edition

نویسنده(گان): Mikell P. Groover

حل المسائل اصول ساخت و تولید مدرن مایکل گروور

توضیح اینکه این حل المسائل، جواب تمرینات کل 37 فصل کتاب درسی را شامل می شود و به ازای هر فصل یک فایل word وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمتword
تعداد صفحات174
حجم فایل زیپ شده610 کیلوبایت

***

Solution Manual for Modeling and Analysis of Dynamic Systems – Charles Close, Dean Frederick

حل المسائل کتاب مدلسازی و آنالیز سیستمهای دینامیکی چارلز کلوز و دین فردریک – ویرایش سوم

Solution Manual for Modeling and Analysis of Dynamic Systems – 3rd Edition

نویسنده(گان): Charles M. Close, Dean K. Frederick, Jonathan C. Newell

فرمتPDF
تعداد صفحات276
حجم فایل زیپ شده20.6 مگابایت

***

Modeling and Analysis of Dynamic Systems – Charles Close, Dean Frederick

کتاب مدلسازی و آنالیز سیستمهای دینامیکی چارلز کلوز و دین فردریک – ویرایش سوم

Modeling and Analysis of Dynamic Systems – 3rd Edition

نویسنده(گان): Charles M. Close, Dean K. Frederick, Jonathan C. Newell

کتاب مدلسازی و آنالیز سیستمهای دینامیکی چارلز کلوز و دین فردریک

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات593
حجم فایل زیپ شده75.2 مگابایت

***

Solution Manual for System Engineering Management – Benjamin Blanchard, John Blyler

حل المسائل کتاب مدیریت مهندسی سیستم بنجامین بلانچارد – ویرایش پنجم

Solution Manual for System Engineering Management – 5th Edition

نویسنده(گان): Benjamin S. Blanchard, John E. Blyler

این حل المسائل، حل تمرینات همه فصلهای کتاب (1 الی 8) را به صورت کامل پوشش میدهد.

دانلود نمونه رایگان این حل المسائل

مشخصات حل المسائل

فرمتPDF
تعداد صفحات80
حجم فایل زیپ شده1.79 مگابایت

***

System Engineering Management – Benjamin Blanchard

کتاب مدیریت مهندسی سیستم بنجامین بلانچارد – ویرایش سوم و پنجم

System Engineering Management – 3rd and 5th Edition

نویسنده(گان): Benjamin S. Blanchard, John E. Blyler

کتاب مدیریت مهندسی سیستم بنجامین بلانچارد

مشخصات فایل ویرایش پنجم

فرمتPDF
تعداد صفحات568
حجم فایل زیپ شده10.6 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمتPDF
تعداد صفحات573
حجم فایل زیپ شده12.1 مگابایت

***

DeGarmo’s Materials and Processes in Manufacturing – Paul DeGarmo

کتاب مواد و فرایند ها در ساخت و تولید پائول دگارمو – ویرایش یازدهم

DeGarmo’s Materials and Processes in Manufacturing – 11th Edition

نویسنده(گان): E. Paul DeGarmo, J. T. Black, Ronald A. Kohser

کتاب مواد و فرایند ها در ساخت و تولید پائول دگارمو

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات1298
حجم فایل زیپ شده27.4 مگابایت

***

Solution Manual for Simulation Modeling and Analysis – Averill Law, David Kelton

حل المسائل کتاب تحلیل و مدلسازی شبیه سازی آوریل لاو و دیوید کلتون – ویرایش پنجم

Solution Manual for Simulation Modeling and Analysis – 5th Edition

نویسنده(گان): Averill M. Law, W. David Kelton

این حل المسائل کامل نمی باشد و فصل های 1، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14 را پوشش میدهد.

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات285
حجم فایل زیپ شده6.90 مگابایت

***

Introduction to Materials Science for Engineers – James Shackelford

کتاب مقدمه ای بر علم مواد برای مهندسین جیمز شاکلفورد – ویرایش هشتم

Introduction to Materials Science for Engineers – 8th Edition

نویسنده(گان): James F. Shackelford

کتاب مقدمه ای بر علم مواد برای مهندسین جیمز شاکلفورد

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات687
حجم فایل زیپ شده23.3 مگابایت

***

Solution Manual for Fundamentals of Machine Elements – Steven Schmid, Bernard Hamrock

حل المسائل کتاب مبانی اجزای ماشین استیون اشمید – ویرایش دوم

Solution Manual for Fundamentals of Machine Elements – 2nd Edition

نویسنده(گان): Steven R. Schmid, Bernard J. Hamrock, Bo O. Jacobson

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات461
حجم فایل زیپ شده8 مگابایت

***

Fundamentals of Machine Elements – Steven Schmid, Bernard Hamrock

کتاب مبانی اجزای ماشین استیون اشمید – ویرایش سوم

Fundamentals of Machine Elements – 3rd Edition

نویسنده(گان): Steven R. Schmid, Bernard J. Hamrock, Bo O. Jacobson

کتاب مبانی اجزای ماشین استیون اشمید

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات627
حجم فایل زیپ شده108 مگابایت

***

Precision Machining Technology – Peter Hoffman, Eric Hopewell

کتاب تکنولوژی ماشین دقیق پیتر هافمن  – ویرایش اول

Precision Machining Technology 1st Edition

نویسنده(گان): Peter J. Hoffman, Eric S. Hopewell, Brian Janes

کتاب تکنولوژی ماشین دقیق پیتر هافمن

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات770
حجم فایل زیپ شده76.6 مگابایت

***

Machine Tool Practices – Richard Kibbe, John Neely

کتاب تمرینات ماشین ابزار ریچارد کیبه – ویرایش نهم

Machine Tool Practices 9th Edition

نویسنده(گان): Richard R. Kibbe, John E. Neely, Warren T. White, Roland O. Meyer

کتاب تمرینات ماشین ابزار ریچارد کیبه

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات868
حجم فایل زیپ شده269 مگابایت

***

Solution Manual for Operations Research – Hamdy Taha

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر تحقیق در عملیات حمدی طه – ویرایش هشتم و نهم

Solution Manual for Operations Research: An Introduction – 8th and 9th edition

نویسنده(گان): Hamdy A. Taha

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر تحقیق در عملیات حمدی طه

 

مشخصات فایل ویرایش نهم

فرمتPDF
تعداد صفحات425
حجم فایل زیپ شده9.7 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمتPDF
تعداد صفحات475
حجم فایل زیپ شده33.1 مگابایت

***

Operations Research – Hamdy Taha

کتاب تحقیق در عملیات حمدی طه – ویرایش هشتم

Operations Research: An Introduction – 8th Edition

نویسنده(گان): Hamdy A. Taha

کتاب تحقیق در عملیات حمدی طه

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات737
حجم فایل زیپ شده12 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Operations Research – Frederick Hillier, Gerald Lieberman

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر تحقیق در عملیات جرالد لیبرمن، فردریک هیلیر – ویرایش هفتم و نهم

Solution Manual to Introduction to Operations Research 7th and 9th edition

نویسنده(گان):Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman

این مجموعه شامل حل المسائل های ویرایش هفتم و نهم می باشد.

مشخصات حل المسائل ویرایش نهم

فرمتPDF
تعداد صفحات1099
حجم فایل زیپ شده30مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش هفتم

فرمتPDF
تعداد صفحات875
حجم فایل زیپ شده19.8 مگابایت

***

Modern Control Systems – Richard Dorf, Robert Bishop

کتاب سیستم های کنترل مدرن ریچارد دروف و روبرت بیشاپ – ویرایش دوازدهم

Modern Control Systems 12th ed

نویسنده(گان):Richard C. Dorf, Robert H. Bishop

کتاب سیستم های کنترل مدرن ریچارد دروف و روبرت بیشاپ


مشخصات فایل

فرمتDJVU
تعداد صفحات1104
حجم فایل زیپ شده32مگابایت

***

Introduction to Operations Research – Frederick Hillier, Gerald Lieberman

کتاب مقدمه ای بر تحقیق در عملیات جرالد لیبرمن، فردریک هیلیر – ویرایش نهم و دهم

Introduction to Operations Research – 9th and 10th Edition

نویسنده(گان):Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman

کتاب مقدمه ای بر تحقیق در عملیات جرالد لیبرمن، فردریک هیلیر


مشخصات فایل ویراست نهم

فرمتPDF
تعداد صفحات1047
حجم فایل زیپ شده8مگابایت

مشخصات فایل ویراست دهم

فرمتPDF
تعداد صفحات1411
حجم فایل زیپ شده11مگابایت

***

Solution Manual for Modern Control Systems – Richard Dorf, Robert Bishop

حل المسائل کتاب سیستم های کنترلی مدرن ریچارد دورف و روبرت بیشاپ – ویرایش یازدهم و دوازدهم و سیزدهم

Solution Manual for Modern Control Systems – 11th, 12th and 13th Edition

نویسنده(گان):Richard C. Dorf, Robert H. Bishop

توضیح اینکه حل المسائل ویرایش سیزدهم جداگانه به فروش می رشد.

حل المسائل ویرایش سیزدهم شامل حل تمرینات فصل های 1 تا 13 (مجموعا 13 فصل و 945 تمرین) می باشد. لیست تمرینات حل شده در اینجا آورده شده است. برای حل هر تمرین یک فایل اسکرین شات یا پی دی اف وجود دارد. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) و یا پرینت مجازی صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشخصات حل المسائل ویرایش سیزدهم (لیست تمرینات حل شده)

فرمتعکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده945
حجم فایل زیپ شده361 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش دوازدهم

فرمتPDF
تعداد صفحات754
حجم فایل زیپ شده5مگابایت

مشخصات فایل ویرایش یازدهم

فرمتPDF
تعداد صفحات730
حجم فایل زیپ شده4.27 مگابایت

***

پرداخت و خرید حل المسائل ویرایش سیزدهم با مشخصات فوق

***

پرداخت و خرید حل المسائل های ویرایش یازدهم و دوازدهم