برچسب: شیمی معدنی

Solution Manual for An Introduction to Applied Statistical Thermodynamics – Stanley Sandler

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر ترمودینامیک آماری کاربردی استنلی سندلر  – ویرایش اول

Solution Manual for An Introduction to Applied Statistical Thermodynamics – 1st Edition

نویسنده(گان): Stanley I. Sandler

حل المسائل ترمودینامیک آماری کاربردی Stanley

این حل المسائل کلیه فصل های 2 تا 16 کتاب درسی را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل وجود دارد.

دانلود نمونه

مشخصات فایل

فرمت DOC
تعداد صفحات 248
حجم فایل زیپ شده 5.20 مگابایت

***

An Introduction to Applied Statistical Thermodynamics – Stanley Sandler

کتاب مقدمه ای بر ترمودینامیک آماری کاربردی استنلی سندلر  – ویرایش اول

An Introduction to Applied Statistical Thermodynamics – 1st Edition

نویسنده(گان): Stanley I. Sandler

کتاب ترمودینامیک آماری کاربردی استنلی Sandler

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 360
حجم فایل زیپ شده 3.83 مگابایت

***

Solution Manual for Organometallic Chemistry – Gary Spessard, Gary Miessler

حل المسائل کتاب شیمی آلی فلزی گری میسلر و گری اسپسارد – ویرایش سوم

Solution Manual for Organometallic Chemistry – 3rd Edition

نویسنده(گان): Gary O. Spessard, Gary L. Miessler

حل المسائل شیمی آلی فلزی گری میسلر ویرایش سوم

این حل المسائل، کل تمرینات کتاب درسی ویرایش سوم (فصل های 1 تا 13 + اپندیکس B) را پوشش می دهد. علاوه بر اینها تصاویر با کیفیت هر فصل به صورت فایل اسلاید های با کیفیت در مجموعه قرار دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 224
حجم فایل زیپ شده 103 مگابایت

***

Organometallic Chemistry – Gary Spessard, Gary Miessler

کتاب شیمی آلی فلزی گری میسلر و گری اسپسارد – ویرایش دوم

Organometallic Chemistry – 2nd Edition

نویسنده(گان): Gary O. Spessard, Gary L. Miessler

کتاب شیمی آلی فلزی گری میسلر

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 732
حجم فایل زیپ شده 7.45 مگابایت

***

Solution Manual for Essentials of Inorganic Chemistry – Katja Strohfeldt

حل المسائل کتاب اصول شیمی معدنی کاتیجا استراحفلت

Solution Manual for Essentials of Inorganic Chemistry: For Students of Pharmacy, Pharmaceutical Sciences and Medicinal Chemistry

نویسنده(گان): Katja A. Strohfeldt

حل المسائل کتاب اصول شیمی معدنی کاتیجا استراحفلت

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، تمرینات فصول 1 الی 11 را به طور کامل پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 34
حجم فایل زیپ شده 5.35 مگابایت

***

Essentials of Inorganic Chemistry – Katja Strohfeldt

کتاب اصول شیمی معدنی کاتیجا استراحفلت

Essentials of Inorganic Chemistry: For Students of Pharmacy, Pharmaceutical Sciences and Medicinal Chemistry

نویسنده(گان): Katja A. Strohfeldt

کتاب اصول شیمی معدنی کاتیجا استراحفلت

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 289
حجم فایل زیپ شده 2.46 مگابایت

***

Solution Manual for Inorganic Chemistry – James House

حل المسائل کتاب شیمی معدنی جیمز هاوس – ویرایش دوم

Solution Manual for Inorganic Chemistry – 2nd Edition

نویسنده(گان): James E House

توضیح اینکه این حل المسائل به زبان فارسی و دستنویس تهیه شده و بی کیفیت می باشد، همچنین ناقص بوده و تعداد محدودی از سوالات را پوشش میدهد

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 20
حجم فایل زیپ شده 6.94 مگابایت

***

Solution Manual for Descriptive Inorganic Chemistry – James House, Kathleen House

حل المسائل کتاب شیمی معدنی توصیفی جیمز هاوس – ویرایش اول و سوم

Solution Manual for Descriptive Inorganic Chemistry – 1st and 3rd Edition

نویسنده(گان): James E. House, Kathleen A. House

توضیح اینکه این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد.

یکی برای ویرایش سوم که کامل و با کیفیت می باشد.

حل المسائل دیگر برای ویرایش اول می باشد که تنها مسائل فرد را پوشش میدهد.

دانلود فایل نمونه ویرایش سوم

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 99
حجم فایل زیپ شده 342 کیلوبایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش اول

فرمت PDF
تعداد صفحات 109
حجم فایل زیپ شده5. 5.39 مگابایت

***

Solution Manual for Mathematics for Physical Chemistry – Robert Mortimer

حل المسائل کتاب ریاضیات برای شیمی فیزیک روبرت مورتیمر – ویرایش چهارم

Solution Manual for Mathematics for Physical Chemistry 4th Edition

نویسنده(گان): Robert G. Mortimer

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 119
حجم فایل زیپ شده 3.15 مگابایت

***

Mathematics for Physical Chemistry – Robert Mortimer

کتاب ریاضیات برای شیمی فیزیک روبرت مورتیمر – ویرایش چهارم

Mathematics for Physical Chemistry 4th Edition

نویسنده(گان): Robert G. Mortimer

کتاب ریاضیات برای شیمی فیزیک روبرت مورتیمر

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 261
حجم فایل زیپ شده 3.31 مگابایت

***

Solution Manual for Inorganic Chemistry – Duward Shriver, Peter Atkins

حل المسائل کتاب شیمی معدنی اتکینز و شرایور – ویرایش ششم

Solution Manual for Inorganic Chemistry 6th ed

نویسنده(گان): Duward Shriver, Peter Atkins, Mark Weller, Tina Overton, Jonathan Rourke, Fraser Armstrong

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 237
حجم فایل زیپ شده 4.5 مگابایت

***

Inorganic Chemistry – Duward Shriver, Peter Atkins

کتاب شیمی معدنی اتکینز و شرایور – ویرایش پنجم و ششم

Inorganic Chemistry 5th and 6th edition

نویسنده(گان): Duward Shriver, Peter Atkins, Mark Weller, Tina Overton, Jonathan Rourke, Fraser Armstrong

براین کتاب دو ویرایش موجود می باشد، ویرایش پنجم و ششم

کتاب شیمی معدنی اتکینز و شرایور

مشخصات فایل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 851
حجم فایل زیپ شده 19 مگابایت

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 901
حجم فایل زیپ شده 25.8 مگابایت

***

Solution Manual for Descriptive Inorganic, Coordination and Solid-State Chemistry – Glen Rodgers

حل المسائل کتاب شیمی معدنی توصیفی رودگرز – ویرایش دوم

Solution Manual for Descriptive Inorganic, Coordination and Solid-State Chemistry – 2ndEdition

نویسنده(گان): Glen E. Rodgers

مشخصات فایل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 133
حجم فایل زیپ شده 1.14 مگابایت

***

Descriptive Inorganic – Glen Rodgers

کتاب شیمی معدنی توصیفی رودگرز – ویرایش 3

Descriptive Inorganic, Coordination, and Solid-State Chemistry, Third Edition

نویسنده(گان): Glen E. Rodgers

کتاب شیمی معدنی توصیفی رودگرز

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 668
حجم فایل زیپ شده 30 مگابایت

***

Advanced Structural Inorganic Chemistry by Wai-Kee Li

کتاب شیمی معدنی ساختاری پیشرفته

Advanced Structural Inorganic Chemistry

نویسنده(گان):Wai-Kee Li, Gong-Du Zhou, Thomas Mak

کتاب شیمی معدنی ساختاری پیشرفته
مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 688
حجم فایل زیپ شده 16مگابایت