برچسب: شیمی معدنی

Solution Manual for Essentials of Inorganic Chemistry – Katja Strohfeldt

حل المسائل کتاب اصول شیمی معدنی کاتیجا استراحفلت

Solution Manual for Essentials of Inorganic Chemistry: For Students of Pharmacy, Pharmaceutical Sciences and Medicinal Chemistry

نویسنده(گان): Katja A. Strohfeldt

حل المسائل کتاب اصول شیمی معدنی کاتیجا استراحفلت

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، تمرینات فصول 1 الی 11 را به طور کامل پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد.

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات34
حجم فایل زیپ شده5.35 مگابایت

***

Essentials of Inorganic Chemistry – Katja Strohfeldt

کتاب اصول شیمی معدنی کاتیجا استراحفلت

Essentials of Inorganic Chemistry: For Students of Pharmacy, Pharmaceutical Sciences and Medicinal Chemistry

نویسنده(گان): Katja A. Strohfeldt

کتاب اصول شیمی معدنی کاتیجا استراحفلت

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات289
حجم فایل زیپ شده2.46 مگابایت

***

Solution Manual for Inorganic Chemistry – James House

حل المسائل کتاب شیمی معدنی جیمز هاوس – ویرایش دوم

Solution Manual for Inorganic Chemistry – 2nd Edition

نویسنده(گان): James E House

توضیح اینکه این حل المسائل به زبان فارسی و دستنویس تهیه شده و بی کیفیت می باشد، همچنین ناقص بوده و تعداد محدودی از سوالات را پوشش میدهد

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات20
حجم فایل زیپ شده6.94 مگابایت

***

Solution Manual for Descriptive Inorganic Chemistry – James House, Kathleen House

حل المسائل کتاب شیمی معدنی توصیفی جیمز هاوس – ویرایش اول و سوم

Solution Manual for Descriptive Inorganic Chemistry – 1st and 3rd Edition

نویسنده(گان): James E. House, Kathleen A. House

توضیح اینکه این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد.

یکی برای ویرایش سوم که کامل و با کیفیت می باشد.

حل المسائل دیگر برای ویرایش اول می باشد که تنها مسائل فرد را پوشش میدهد.

دانلود فایل نمونه ویرایش سوم

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش سوم

فرمتPDF
تعداد صفحات99
حجم فایل زیپ شده342 کیلوبایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش اول

فرمتPDF
تعداد صفحات109
حجم فایل زیپ شده5.5.39 مگابایت

***

Solution Manual for Mathematics for Physical Chemistry – Robert Mortimer

حل المسائل کتاب ریاضیات برای شیمی فیزیک روبرت مورتیمر – ویرایش چهارم

Solution Manual for Mathematics for Physical Chemistry 4th Edition

نویسنده(گان): Robert G. Mortimer

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات119
حجم فایل زیپ شده3.15 مگابایت

***

Mathematics for Physical Chemistry – Robert Mortimer

کتاب ریاضیات برای شیمی فیزیک روبرت مورتیمر – ویرایش چهارم

Mathematics for Physical Chemistry 4th Edition

نویسنده(گان): Robert G. Mortimer

کتاب ریاضیات برای شیمی فیزیک روبرت مورتیمر

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات261
حجم فایل زیپ شده3.31 مگابایت

***

Solution Manual for Inorganic Chemistry – Duward Shriver, Peter Atkins

حل المسائل کتاب شیمی معدنی اتکینز و شرایور – ویرایش ششم

Solution Manual for Inorganic Chemistry 6th ed

نویسنده(گان): Duward Shriver, Peter Atkins, Mark Weller, Tina Overton, Jonathan Rourke, Fraser Armstrong

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات237
حجم فایل زیپ شده4.5 مگابایت

***

Inorganic Chemistry – Duward Shriver, Peter Atkins

کتاب شیمی معدنی اتکینز و شرایور – ویرایش پنجم و ششم

Inorganic Chemistry 5th and 6th edition

نویسنده(گان): Duward Shriver, Peter Atkins, Mark Weller, Tina Overton, Jonathan Rourke, Fraser Armstrong

براین کتاب دو ویرایش موجود می باشد، ویرایش پنجم و ششم

کتاب شیمی معدنی اتکینز و شرایور

مشخصات فایل ویرایش پنجم

فرمتPDF
تعداد صفحات851
حجم فایل زیپ شده19 مگابایت

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات901
حجم فایل زیپ شده25.8 مگابایت

***

Solution Manual for Descriptive Inorganic, Coordination and Solid-State Chemistry – Glen Rodgers

حل المسائل کتاب شیمی معدنی توصیفی رودگرز – ویرایش دوم و سوم

Solution Manual for Descriptive Inorganic, Coordination and Solid-State Chemistry – 2nd and 3rd Edition

نویسنده(گان): Glen E. Rodgers

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمتPDF
تعداد صفحات133
حجم فایل زیپ شده1.2 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش دوم

فرمتPDF
تعداد صفحات133
حجم فایل زیپ شده1.14 مگابایت

***

Descriptive Inorganic – Glen Rodgers

کتاب شیمی معدنی توصیفی رودگرز – ویرایش 3

Descriptive Inorganic, Coordination, and Solid-State Chemistry, Third Edition

نویسنده(گان): Glen E. Rodgers

کتاب شیمی معدنی توصیفی رودگرز

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات668
حجم فایل زیپ شده30 مگابایت

***

Advanced Structural Inorganic Chemistry by Wai-Kee Li

کتاب شیمی معدنی ساختاری پیشرفته

Advanced Structural Inorganic Chemistry

نویسنده(گان):Wai-Kee Li, Gong-Du Zhou, Thomas Mak

کتاب شیمی معدنی ساختاری پیشرفته
مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات688
حجم فایل زیپ شده16مگابایت