برچسب: علی خاکی صدیق

اصول کنترل مدرن دکتر خاکی صدیق

کتاب اصول کنترل مدرن

نویسنده :  دکتر علی خاکی صدیق

کتاب اصول کنترل مدرن

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 448
حجم فایل زیپ شده 7.6 مگابایت

***

حل المسائل اصول کنترل مدرن دکتر خاکی صدیق

حل المسائل کتاب اصول کنترل مدرن

نویسنده :  دکتر علی خاکی صدیق

توضیح اینکه این حل المسائل همه تمرینات را شمال نمی شود. شماره تمرینات حل شده از هر فصل در زیر آماده است:

فصل اول: 8-10

فصل دوم : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16

فصل سوم : 1- 2-3-4-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16

فصل چهارم : 1-3-5-6-8

فصل پنچم : 1-2-3-6

فصل ششم : 4-8-9

فصل هفتم : 1-2-3-8

مشخصات حل المسائل
فرمت PDF
تعداد صفحات 45
حجم فایل زیپ شده 0.9 مگابایت

***