برچسب: مثلثات

Solution Manual for Algebra – William McCallum, Eric Connally

حل المسائل کتاب جبر ویلیام مک کالوم و اریک کونالی – ویرایش دوم

Solution Manual for Algebra: Form and Function – 2nd Edition

نویسنده(گان): William G. McCallum, Eric Connally, Deborah Hughes-Hallett, Philip Cheifetz, Ann Davidian, Patti Frazer Lock, David Lovelock, Ellen Schmierer, Pat Shure, Carl Swenson, Elliot J. Ma

توضیح اینکه این حل المسائل، حل تمرینات فصول 1 تا 13 به همراه اپندیکسهای a، b، c، d، e، f، g را پوشش می دهد و راهنمای مدرسین را نیز دارا می باشد.

دانلود نمونه رایگان این حل المسائل

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات758
حجم فایل زیپ شده3.75 مگابایت

***

Algebra – William McCallum, Eric Connally

کتاب جبر ویلیام مک کالوم و اریک کونالی – ویرایش اول

Algebra: Form and Function – 1st Edition

نویسنده(گان): William G. McCallum, Eric Connally, Deborah Hughes-Hallett, Philip Cheifetz, Ann Davidian, Patti Frazer Lock, David Lovelock, Ellen Schmierer, Pat Shure, Carl Swenson, Elliot J. Ma

کتاب جبر ویلیام مک کالوم و اریک کونالی

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات576
حجم فایل زیپ شده6.60 مگابایت

***

Solution Manual for Trigonometry – Cynthia Young

حل المسائل کتاب مثلثات یانگ – ویرایش سوم

Solution Manual for Trigonometry – 3rd Edition

نویسنده(گان): Cynthia Y Young

دانلود نمونه رایگان این حل المسائل

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات1167
حجم فایل زیپ شده9.85 مگابایت

***

Solution Manual for Linear Algebra – Steven Leon

حل المسائل کتاب جبر خطی و کاربردهای استیون لئون – ویرایش ششم، هفتم و هشتم

Solution Manual for Linear Algebra with Applications – 6th, 7th and 8th Edition

نویسنده(گان) : Steven Leon

توضیح اینکه این مجموعه شامل سه حل المسائل برای سه ویرایش ششم، هفتم و هشتم با مشخصات زیر می باشد:

مشخصات فایل ویراست هشتم

فرمتPDF
تعداد صفحات204
حجم فایل زیپ شده1.15 مگابایت

مشخصات فایل ویراست هفتم

فرمتPDF
تعداد صفحات179
حجم فایل زیپ شده0.6مگابایت

مشخصات فایل ویراست ششم

فرمتPDF
تعداد صفحات147
حجم فایل زیپ شده10مگابایت

***

Linear Algebra – Steven Leon

کتاب جبر خطی و کاربردهای استیون لئون – ویرایش هشتم و نهم

Linear Algebra with Applications – 8th and 9th Edition

نویسنده(گان):Steven Leon

کتاب جبر خطی و کاربردهای استیون لئونLinear Algebra with Applications 8th ed - Steve Leon - 552pd3mb

مشخصات فایل ویرایش نهم

فرمتPDF
تعداد صفحات521
حجم فایل زیپ شده3.44 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمتPDF
تعداد صفحات552
حجم فایل زیپ شده3مگابایت

***

Solution Manual for Modern Computer Algebra – Joachim Gathen, Jürgen Gerhard

 حل المسائل کتاب جبر مدرن کامپیوتری یواخیم گاتن و یورگن گرهارد – ویرایش دوم

Solution Manual for Modern Computer Algebra – 2nd Edition

نویسنده(گان): Joachim von zur Gathen, Jürgen Gerhard

توضیح اینکه این حل المسائل به همه مسائل کتاب پاسخ نداده است و تنها شامل مسائل منتخب از 24 فصل می بشاد

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات113
حجم فایل زیپ شده940 کیلوبایت

***

Modern Computer Algebra – Joachim Gathen, Jürgen Gerhard

کتاب جبر مدرن کامپیوتری یواخیم گاتن و یورگن گرهارد  – ویرایش دوم و سوم

Modern Computer Algebra – 2nd and 3rd Edition

نویسنده(گان): Joachim von zur Gathen, Jürgen Gerhard

کتاب جبر مدرن کامپیوتری یواخیم گاتن و یورگن گرهارد

مشخصات فایل ویرایش سوم
فرمتPDF
تعداد صفحات812
حجم فایل زیپ شده21.6 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش دوم

فرمتDJVU
تعداد صفحات800
حجم فایل زیپ شده14.6 مگابایت

***

Applied Numerical Linear Algebra – James Demmel

کتاب جبر خطی عددی کاربردی جیمز دمل – ویرایش اول

Applied Numerical Linear Algebra 1st Edition

نویسنده(گان): James W. Demmel

کتاب جبر خطی عددی کاربردی جیمز دمل

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات432
حجم فایل زیپ شده37.2 مگابایت

***

Solution Manual for Heavenly Mathematics – Glen Van Brummelen

حل المسائل کتاب ریاضیات سماوی گلن بروملن – هنر فراموش شده مثلثات کروی

Solution Manual for Heavenly Mathematics, The Forgotten Art of Spherical Trigonometry

نویسنده(گان): Glen Van Brummelen

مشخصات حل المسائل

فرمتPDF
تعداد صفحات23
حجم فایل زیپ شده7.29 مگابایت

***

Heavenly Mathematics – Glen Van Brummelen

کتاب ریاضیات سماوی گلن بروملن – هنر فراموش شده مثلثات کروی

Heavenly Mathematics, The Forgotten Art of Spherical Trigonometry

نویسنده(گان): Glen Van Brummelen

کتاب ریاضیات سماوی گلن بروملن - هنر فراموش شده مثلثات کروی

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات185
حجم فایل زیپ شده5.60 مگابایت

***

Numerical Analysis – Richard Burden, Douglas Faires

کتاب آنالیز عددی بوردن – ویرایش هشتم و نهم

Numerical Analysis – 8th and 9th Edition

نویسنده(گان): Richard L. Burden, J. Douglas Faires

کتاب آنالیز عددی بوردن

مشخصات فایل ویراست هشتم

فرمتDJVU
تعداد صفحات867
حجم فایل زیپ شده10.4 مگابایت

مشخصات فایل ویراست نهم

فرمتPDF
تعداد صفحات895
حجم فایل زیپ شده12 مگابایت

***

Solution Manual for Numerical Analysis – Richard Burden, Douglas Faires

حل المسائل کتاب آنالیز عددی بوردن – ویرایش هشتم

Instructor’s Manual for Numerical Analysis – 8th Edition

نویسنده(گان): Richard L. Burden, J. Douglas Faires

حل المسائل کتاب آنالیز عددی بوردن

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات298
حجم فایل زیپ شده8 مگابایت

***

Solution Manual for College Algebra and Trigonometry – Richard Aufmann, Vernon Barker

حل المسائل کتاب جبر دانشگاهی و مثلثات اوفمن

Instructor’s Solutions Manual of College Algebra and Trigonometry

نویسنده(گان):Richard Aufmann, Vernon Barker, Richard Nation

حل المسائل کتاب جبر دانشگاهی و مثلثات اوفمن


مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات940
حجم فایل زیپ شده18مگابایت

College Algebra and Trigonometry by Richard Aufmann,Vernon Barker,Richard Nation

کتاب جبر دانشگاهی و مثلثات اوفمن

College Algebra and Trigonometry

نویسنده(گان):Richard N. Aufmann, Vernon C. Barker, Richard D. Nation

کتاب جبر دانشگاهی و مثلثات اوفمن


مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات1076
حجم فایل زیپ شده22مگابایت

Trigonometry – Margaret Lial, John Hornsby

کتاب مثلثات مارگارت لیال – ویراست دهم

Trigonometry 10th ed

نویسنده(گان):Margaret L. Lial, John Hornsby, David I. Schneider, Callie Daniels


کتاب مثلثات مارگارت لیال

مشخصات فایل ویرایش دهم

فرمتPDF
تعداد صفحات528
حجم فایل زیپ شده40 مگابایت

Fundamentals of Matrix Computations – David Watkins

کتاب مبانی محاسبات ماتریسی واتکینز – ویرایش دوم

Fundamentals of Matrix Computation – 2nd Edition

نویسنده(گان): David S. Watkins

کتاب مبانی محاسبات ماتریسی واتکینز

مشخصات فایل

فرمتDJVU
تعداد صفحات633
حجم فایل زیپ شده4.82 مگابایت

***