برچسب: مهندسی هوافضا

Solution Manual for Optimal Control Systems – Subbaram Naidu

حل المسائل کتاب کنترل بهینه سیستم ها سوبارام نایدو  – ویرایش اول

Solution Manual for Optimal Control Systems – 1st Edition

نویسنده(گان): D. Subbaram Naidu

حل المسائل کتاب کنترل بهینه نایدو

این حل المسائل، اکثر تمرینات فصل های 2 الی 7 کتاب درسی را پوشش می دهد و طبق بازخورهای رسید گاها نواقصی دارد. کدنویسی متلب نیز تنها در حل برخی مسائل منتخب استفاده شده اند. هچنین برخی فایل های جانبی نظیر کدهای برنامه نویسی متلب در این مجموعه قرار دارند.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 154
حجم فایل زیپ شده 2.77 مگابایت

***

Optimal Control Systems – Subbaram Naidu

کتاب کنترل بهینه سیستم ها سوبارام نایدو  – ویرایش اول

Optimal Control Systems – 1st Edition

نویسنده(گان): D. Subbaram Naidu

کتاب کنترل بهینه سیستم نایدو

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 460
حجم فایل زیپ شده 13.5 مگابایت

***

Aircraft Propulsion and Gas Turbine Engines – Ahmed El-Sayed

کتاب پیشرانش هواپیما و موتورهای توربینی گازی احمد السید – ویرایش دوم

Aircraft Propulsion and Gas Turbine Engines – 2nd Edition

نویسنده(گان): Ahmed F. El-Sayed

کتاب پیشرانش هواپیما و موتورهای توربینی گازی Seyed

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1477
حجم فایل زیپ شده 93 مگابایت

***

Solution Manual for Optimal Control – Frank Lewis, Draguna Vrabie

حل المسائل کتاب کنترل بهینه فرانک لوئیس – ویرایش سوم

Solution Manual for Optimal Control – 3rd Edition

نویسنده(گان): Frank L. Lewis, Draguna Vrabie, Vassilis L. Syrmos

حل المسائل کتاب کنترل بهینه فرانک لوئیس

دانلود نمونه رایگان

توضیح اینکه این حل المسائل تمرینات کل 9 فصل کتاب درسی را پوشش می دهد. لازم به ذکر است که گاها برخی تمرینات در برخی فصل ها وجود ندارد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 81
حجم فایل زیپ شده 1.91 مگابایت

***

Solution Manual for Optimization in Practice with MATLAB®: For Engineering Students and Professionals – Achille Messac

حل المسائل کتاب بهینه سازی عملی در متلب: برای دانشجویان مهندسی و حرفه ای ها – آچیله مساک

Solution Manual for Optimization in Practice with MATLAB®: For Engineering Students and Professionals

نویسنده(گان): Achille Messac

حل المسائل کتاب بهینه سازی عملی در متلب: برای دانشجویان مهندسی و حرفه ای ها

دانلود نمونه رایگان

توضیح اینکه این حل المسائل تمرینات کل 19 فصل کتاب درسی را پوشش می دهد. علاوه بر فایل 252 صفحه ای حل المسائل، تعداد 11 فایل فشرده برای فصل های 1، 2، 5، 6، 10، 11، 13، 15، 16، 17 و 19 وجود دارد که هر شامل تعدادی M-file می باشد (احتمالا جواب تمرینات کتاب درسی می باشند).

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 252
حجم فایل زیپ شده 1.58 مگابایت

***

Optimization in Practice with MATLAB®: For Engineering Students and Professionals – Achille Messac

کتاب بهینه سازی عملی در متلب: برای دانشجویان مهندسی و حرفه ای ها – آچیله مساک

Optimization in Practice with MATLAB®: For Engineering Students and Professionals

نویسنده(گان): Achille Messac

کتاب بهینه سازی عملی در متلب آچیله مساک - برای دانشجویان مهندسی و حرفه ای ها

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 496
حجم فایل زیپ شده 7.92 مگابایت

***

Solution Manual for Fundamentals of Gas Dynamics – Robert Zucker, Oscar Biblarz

حل المسائل کتاب مبانی دینامیک گازها رابرت زوکر و اسکار بیبلارز – ویرایش دوم

Solution Manual for Fundamentals of Gas Dynamics – 2nd Edition

نویسنده(گان): Robert D. Zucker, Oscar Biblarz

حل المسائل کتاب مبانی دینامیک گازها رابرت زوکر و اسکار بیبلارز

دانلود نمونه رایگان

توضیح اینکه این حل المسائل تمرینات کل 12 فصل کتاب درسی را شامل می شود.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 72
حجم فایل زیپ شده 19.9 مگابایت

***

Fundamentals of Gas Dynamics – Robert Zucker, Oscar Biblarz

کتاب مبانی دینامیک گازها رابرت زوکر , اسکار بیبلارز – ویرایش دوم

Fundamentals of Gas Dynamics – 2nd Edition

نویسنده(گان): Robert D. Zucker, Oscar Biblarz

کتاب مبانی دینامیک گازها رابرت زوکر و اسکار بیبلارز

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 511
حجم فایل زیپ شده 3.92 مگابایت

***

Elements of Propulsion: Gas Turbines and Rockets – Jack Mattingly

کتاب مبانی پیشرانش : توربین های گازی و موشک ها جک متینگلی – ویرایش دوم

Elements of Propulsion: Gas Turbines and Rockets – 2nd Edition

نویسنده(گان): Jack D. Mattingly

کتاب مبانی پیشرانش : توربین های گازی و موشک ها جک متینگلی - ویرایش دوم

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 928
حجم فایل زیپ شده 10.9 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Aircraft Structural Analysis – Megson

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر تحلیل سازه های فضاپیمای مگسون – ویرایش دوم و سوم

Solution Manual for Introduction to Aircraft Structural Analysis – 2nd and 3rd Edition

نویسنده(گان): T.H.G. Megson

در این صفحه حل المسائل های ویرایش های دوم و سوم به صورت جداگانه به فروش می رسند.

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر تحلیل سازه های فضاپیمای مگسون ویرایش سوم

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر تحلیل سازه های فضاپیمای مگسون ویرایش دوم

هر دوی حل المسائل ها کامل می باشند و کل 24 فصل کتابهای ویرایش های دوم و سوم را پوشش می دهند.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش سوم

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش دوم

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 378
حجم فایل زیپ شده 2.28 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 323
حجم فایل زیپ شده 4.71 مگابایت

***

پرداخت بابت حل المسائل ویرایش سوم

***

پرداخت بابت حل المسائل ویرایش دوم

Solution Manual for Structural and Stress Analysis – Megson

حل المسائل کتاب تحلیل سازه و تحلیل تنش مگسون – ویرایش سوم

Solution Manual for Structural and Stress Analysis – 3rd Edition

نویسنده(گان): T.H.G. Megson

حل المسائل کتاب تحلیل سازه و تحلیل تنش مگسون ویرایش سوم

این حل المسائل فصل های 2 الی 21 کتاب درسی ویرایش سوم را به طور کامل پوشش می دهد و به ازای هر فصل، یک فایل پی دی اف وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 418
حجم فایل زیپ شده 31.02 مگابایت

***

Solution Manual for Aerodynamics for Engineering Students – Houghton, Carpenter

حل المسائل کتاب آیرودینامیک برای مهندسان هافتون و کارپنتر – ویرایش هفتم

Solution Manual for Aerodynamics for Engineering Students – 7th Edition

نویسنده(گان): E. L. Houghton, P. W. Carpenter, Steven Collicott, Daniel Valentine

حل المسائل کتاب آیرودینامیک برای مهندسان هافتون و کارپنتر - ویرایش هفتم

توضیح اینکه این حل المسائل فصل های 1 تا 7 کتاب را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 92
حجم فایل زیپ شده 3.18 مگابایت

***

Solution Manual for Aircraft Performance – Maido Saarlas

حل المسائل کتاب عملکرد هواپیمای میدو سارلاس

Solution Manual for Aircraft Performance

نویسنده(گان): Maido Saarlas

حل المسائل کتاب عملکرد هواپیمای میدو سارلاس

توضیح اینکه این حل المسائل، شامل حل تمرینات فصل های 1 الی 8 کتاب درسی می باشد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 294
حجم فایل زیپ شده 2.56 مگابایت

***

Solution Manual for Solar Energy Engineering – Soteris Kalogirou

حل المسائل کتاب فرایندها و سیستم های مهندسی انرژی خورشیدی کالوگیرو – ویرایش دوم

Solution Manual for Solar Energy Engineering: Processes and Systems – 2nd Edition

نویسنده(گان): Soteris A. Kalogirou

این حل المسائل پاسخ تمرینات فصل های 2 الی 13 را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 111
حجم فایل زیپ شده 647 کیلوبایت

***

Solution Manual for Rocket Propulsion Elements – George Sutton, Oscar Biblarz

حل المسائل کتاب اجزای پیشرانش موشک جورج ساتون و اسکار بیبلارز  – ویرایش هشتم

Solution Manual for Rocket Propulsion Elements – 8th Edition 

نویسنده(گان): George P. Sutton, Oscar Biblarz

این حل المسائل، شامل حل اکثر مسائل ویرایش هشتم کتاب می باشد. جهت مشاهده لیست تمرینات حل شده اینجا کلیک کنید. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسایل حل شده

مشخصات حل المسائل

فرمت عکس (JPG)
تعداد تمرینات حل شده 129
حجم فایل زیپ شده 33.9 مگابایت

***

Rocket Propulsion Elements – George Sutton, Oscar Biblarz

کتاب اجزای پیشرانش موشک جورج ساتون و اسکار بیبلارز  – ویرایش هشتم و نهم

Rocket Propulsion Elements – 8th and 9th Edition 

نویسنده(گان): George P. Sutton, Oscar Biblarz

کتاب اجزای پیشرانش موشک جورج ساتون و اسکار بیبلارز

توضیح اینکه این مجموعه شامل دو کتاب می باشد، یکی برای ویرایش هشتم و دیگری برای ویرایش نهم

مشخصات فایل ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 792
حجم فایل زیپ شده 6.61 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 786
حجم فایل زیپ شده 27 مگابایت

***

Solution Manual for Mechanics of Flight – Warren Phillips

حل المسائل کتاب مکانیک پرواز وارن فیلیپس – ویرایش دوم

Solution Manual for Mechanics of Flight – 2nd Edition

نویسنده(گان): Warren F. Phillips

این حل المسائل، حل تمرینات همه فصلهای کتاب (1 الی 11) را به صورت کامل پوشش میدهد.

دانلود نمونه رایگان این حل المسائل

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 656
حجم فایل زیپ شده 22.1 مگابایت

***

Gas Dynamics – Ethirajan Rathakrishnan

کتاب دینامیک گاز اتهیراجان راتهاکریشنان – ویرایش ششم

Gas Dynamics – 6th Edition

نویسنده(گان): Ethirajan Rathakrishnan

کتاب دینامیک گاز اتهیراجان راتهاکریشنان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 572
حجم فایل زیپ شده 133 مگابایت

***

 

Introduction to Optimum Design – Jasbir Arora

کتاب مقدمه ای بر طراحی بهینه آرورا – ویرایش چهارم

Introduction to Optimum Design – 4th Edition

نویسنده(گان): Jasbir Singh Arora

کتاب مقدمه ای بر طراحی بهینه آرورا

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 945
حجم فایل زیپ شده 22.7 مگابایت

***