برچسب: مهندسی هوافضا

Solution Manual for Fundamentals of Gas Dynamics – Robert Zucker, Oscar Biblarz

حل المسائل کتاب مبانی دینامیک گازها رابرت زوکر و اسکار بیبلارز – ویرایش دوم

Solution Manual for Fundamentals of Gas Dynamics – 2nd Edition

نویسنده(گان): Robert D. Zucker, Oscar Biblarz

حل المسائل کتاب مبانی دینامیک گازها رابرت زوکر و اسکار بیبلارز

دانلود نمونه رایگان

توضیح اینکه این حل المسائل تمرینات کل 12 فصل کتاب درسی را شامل می شود.

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات72
حجم فایل زیپ شده19.9 مگابایت

***

Fundamentals of Gas Dynamics – Robert Zucker, Oscar Biblarz

کتاب مبانی دینامیک گازها رابرت زوکر , اسکار بیبلارز – ویرایش دوم

Fundamentals of Gas Dynamics – 2nd Edition

نویسنده(گان): Robert D. Zucker, Oscar Biblarz

کتاب مبانی دینامیک گازها رابرت زوکر و اسکار بیبلارز

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات511
حجم فایل زیپ شده3.92 مگابایت

***

Elements of Propulsion: Gas Turbines and Rockets – Jack Mattingly

کتاب مبانی پیشرانش : توربین های گازی و موشک ها جک متینگلی – ویرایش دوم

Elements of Propulsion: Gas Turbines and Rockets – 2nd Edition

نویسنده(گان): Jack D. Mattingly

کتاب مبانی پیشرانش : توربین های گازی و موشک ها جک متینگلی - ویرایش دوم

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات928
حجم فایل زیپ شده10.9 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Aircraft Structural Analysis – Megson

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر تحلیل سازه های فضاپیمای مگسون – ویرایش دوم و سوم

Solution Manual for Introduction to Aircraft Structural Analysis – 2nd and 3rd Edition

نویسنده(گان): T.H.G. Megson

در این صفحه حل المسائل های ویرایش های دوم و سوم به صورت جداگانه به فروش می رسند.

هر دوی حل المسائل ها کامل می باشند و کل 24 فصل کتابهای ویرایش های دوم و سوم را پوشش می دهند.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش سوم

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش دوم

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمتPDF
تعداد صفحات378
حجم فایل زیپ شده2.28 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش دوم

فرمتPDF
تعداد صفحات323
حجم فایل زیپ شده4.71 مگابایت

***

پرداخت بابت حل المسائل ویرایش سوم

***

پرداخت بابت حل المسائل ویرایش دوم

Solution Manual for Structural and Stress Analysis – Megson

حل المسائل کتاب تحلیل سازه و تحلیل تنش مگسون – ویرایش سوم

Solution Manual for Structural and Stress Analysis – 3rd Edition

نویسنده(گان): T.H.G. Megson

این حل المسائل فصل های 2 الی 21 کتاب درسی ویرایش سوم را به طور کامل پوشش می دهد و به ازای هر فصل، یک فایل پی دی اف وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات418
حجم فایل زیپ شده31.02 مگابایت

***

Solution Manual for Aerodynamics for Engineering Students – Houghton, Carpenter

حل المسائل کتاب آیرودینامیک برای مهندسان هافتون و کارپنتر – ویرایش هفتم

Solution Manual for Aerodynamics for Engineering Students – 7th Edition

نویسنده(گان): E. L. Houghton, P. W. Carpenter, Steven Collicott, Daniel Valentine

توضیح اینکه این حل المسائل فصل های 1 تا 7 کتاب را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات92
حجم فایل زیپ شده3.18 مگابایت

***

Solution Manual for Aircraft Performance – Maido Saarlas

حل المسائل کتاب عملکرد هواپیمای میدو سارلاس

Solution Manual for Aircraft Performance

نویسنده(گان): Maido Saarlas

توضیح اینکه این حل المسائل، شامل حل تمرینات فصل های 1 الی 8 کتاب درسی می باشد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات294
حجم فایل زیپ شده2.56 مگابایت

***

Solution Manual for Solar Energy Engineering – Soteris Kalogirou

حل المسائل کتاب فرایندها و سیستم های مهندسی انرژی خورشیدی کالوگیرو – ویرایش دوم

Solution Manual for Solar Energy Engineering: Processes and Systems – 2nd Edition

نویسنده(گان): Soteris A. Kalogirou

این حل المسائل پاسخ تمرینات فصل های 2 الی 13 را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات111
حجم فایل زیپ شده647 کیلوبایت

***

Solution Manual for Rocket Propulsion Elements – George Sutton, Oscar Biblarz

حل المسائل کتاب اجزای پیشرانش موشک جورج ساتون و اسکار بیبلارز  – ویرایش هشتم

Solution Manual for Rocket Propulsion Elements – 8th Edition 

نویسنده(گان): George P. Sutton, Oscar Biblarz

این حل المسائل، شامل حل اکثر مسائل ویرایش هشتم کتاب می باشد. جهت مشاهده لیست تمرینات حل شده اینجا کلیک کنید. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسایل حل شده

مشخصات حل المسائل

فرمتعکس (JPG)
تعداد تمرینات حل شده129
حجم فایل زیپ شده33.9 مگابایت

***

Rocket Propulsion Elements – George Sutton, Oscar Biblarz

کتاب اجزای پیشرانش موشک جورج ساتون و اسکار بیبلارز  – ویرایش هشتم و نهم

Rocket Propulsion Elements – 8th and 9th Edition 

نویسنده(گان): George P. Sutton, Oscar Biblarz

کتاب اجزای پیشرانش موشک جورج ساتون و اسکار بیبلارز

توضیح اینکه این مجموعه شامل دو کتاب می باشد، یکی برای ویرایش هشتم و دیگری برای ویرایش نهم

مشخصات فایل ویرایش نهم

فرمتPDF
تعداد صفحات792
حجم فایل زیپ شده6.61 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمتPDF
تعداد صفحات786
حجم فایل زیپ شده27 مگابایت

***

Solution Manual for Mechanics of Flight – Warren Phillips

حل المسائل کتاب مکانیک پرواز وارن فیلیپس – ویرایش دوم

Solution Manual for Mechanics of Flight – 2nd Edition

نویسنده(گان): Warren F. Phillips

این حل المسائل، حل تمرینات همه فصلهای کتاب (1 الی 11) را به صورت کامل پوشش میدهد.

دانلود نمونه رایگان این حل المسائل

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات656
حجم فایل زیپ شده22.1 مگابایت

***

Gas Dynamics – Ethirajan Rathakrishnan

کتاب دینامیک گاز اتهیراجان راتهاکریشنان – ویرایش ششم

Gas Dynamics – 6th Edition

نویسنده(گان): Ethirajan Rathakrishnan

کتاب دینامیک گاز اتهیراجان راتهاکریشنان

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات572
حجم فایل زیپ شده133 مگابایت

***

 

Introduction to Optimum Design – Jasbir Arora

کتاب مقدمه ای بر طراحی بهینه آرورا – ویرایش چهارم

Introduction to Optimum Design – 4th Edition

نویسنده(گان): Jasbir Singh Arora

کتاب مقدمه ای بر طراحی بهینه آرورا

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات945
حجم فایل زیپ شده22.7 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Optimum Design – Jasbir Arora

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر طراحی بهینه آرورا – ویرایش چهارم

Solution Manual for Introduction to Optimum Design – 4th Edition

نویسنده(گان): Jasbir Singh Arora

توضیح اینکه این حل المسائل همه فصل های 1 تا 18 کتاب ویرایش چهارم را شامل می شود و حتی کدنویسی های متلب نیز در حل تمرینات آورده شده است. به ازای هر فصل، یک فایل پی دی اف برای حل تمرینات وجود دارد.. علاوه بر حل تمرینات، برخی فایل های اکسل مربوط به فصل های 6، 14، و 16 نیز قرار گرفته است. همچنین کد نویسی های مربوط به اپندیکس B نیز آورده شده است. برخی فایل های جانبی نظیر چندین پروژه و امتحان نیز در این مجموعه وجود دارند.

دانلود فایل نمونه

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات884
حجم فایل زیپ شده23.22 مگابایت

***

Introduction to Aircraft Structural Analysis – Megson

کتاب مقدمه ای بر تحلیل سازه های فضاپیمای مگسون – ویرایش دوم

Introduction to Aircraft Structural Analysis – 2nd Edition

نویسنده(گان): T.H.G. Megson

کتاب مقدمه ای بر تحلیل سازه های فضاپیمای مگسون

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات726
حجم فایل زیپ شده11.26 مگابایت

***

Solution Manual for The Finite Element Method in Engineering – Singiresu Rao

حل المسائل کتاب روش اجزای محدود در مهندسی رائو – ویرایش پنجم و ششم

Solution Manual for The Finite Element Method in Engineering – 5th and 6th Edition

نویسنده(گان): Singiresu S. Rao

حل المسائل های ویرایش پنجم و ششم به صورت جداگانه به فروش می رسند

توضیح اینکه این حل المسائل ها به قیمت بالایی از یک سایت خارجی خریداری شده و اکنون به قیمت خیلی کمتری قیمت در این ساعت عرضه میگردد. حل المسائل مسائل ویرایش پنجم فصل های 1 تا 20 را پاسخ داده است و کامل می باشد (more info). حل المسائل ویرایش ششم نیز همه فصل های یک تا بیست کتاب درسی را به طور کامل پوشش می دهد.

دانلود رایگان نمونه فایل حل المسائل ویرایش ششم

دانلود رایگان نمونه فایل حل المسائل ویرایش پنجم

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش ششم

فرمتPDF
تعداد صفحات797
حجم فایل زیپ شده22.1 مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش پنجم

فرمتPDF
تعداد صفحات782
حجم فایل زیپ شده13.5 مگابایت

***

پرداخت جهت تهیه حل المسائل ویرایش ششم

***

پرداخت جهت تهیه حل المسائل ویرایش پنجم

Structural and Stress Analysis – Megson

کتاب تحلیل سازه و تحلیل تنش مگسون – ویرایش سوم

Structural and Stress Analysis – 3rd Edition

نویسنده(گان): T.H.G. Megson

کتاب تحلیل سازه و تحلیل تنش مگسون

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات1175
حجم فایل زیپ شده23.4 مگابایت

***

Orbital Mechanics for Engineering Students – Howard Curtis

کتاب مکانیک مداری برای دانشجویان مهندسی هاوارد کورتیس – ویرایش سوم

Orbital Mechanics for Engineering Students – 3rd Edition

نویسنده(گان): Howard D. Curtis

کتاب مکانیک مداری برای دانشجویان مهندسی هاوارد کورتیس

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات923
حجم فایل زیپ شده11.3 مگابایت

***

Aerodynamics for Engineering Students – Houghton, Carpenter

کتاب آیرودینامیک برای مهندسان هافتون – ویرایش ششم

Aerodynamics for Engineering Students – 6th Edition

نویسنده(گان): E. L. Houghton, P. W. Carpenter, Steven Collicott, Daniel Valentine

کتاب آیرودینامیک برای مهندسان هافتون

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات732
حجم فایل زیپ شده8.34 مگابایت

***