برچسب: مهندسی پلیمر

Solution Manual for The Elements of Polymer Science and Engineering – Alfred Rudin, Phillip Choi

حل المسائل کتاب المان های علوم و مهندسی پلیمر آلفرد رودین – ویرایش اول و سوم

Solution Manual for The Elements of Polymer Science & Engineering – 1st and 3rd Edition

نویسنده(گان): Alfred Rudin , Phillip Choi

حل المسائل کتاب المان های علوم و مهندسی پلیمر آلفرد رودین

دانلود نمونه رایگان ویرایش سوم

این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد. یکی برای ویرایش اول و دیگری برای ویرایش سوم.

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمتPDF
تعداد صفحات71
حجم فایل زیپ شده4.01 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش اول

فرمتPDF
تعداد صفحات61
حجم فایل زیپ شده3.5 مگابایت

***

The Elements of Polymer Science and Engineering – Alfred Rudin, Phillip Choi

کتاب المان های علوم و مهندسی پلیمر آلفرد رودین – ویرایش سوم

The Elements of Polymer Science & Engineering – 3rd Edition

نویسنده(گان):Alfred Rudin, Phillip Choi

کتاب المان های علوم و مهندسی پلیمر آلفرد رودین
مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات561
حجم فایل زیپ شده8 مگابایت

***

Solution Manual for Contemporary Polymer Chemistry – Harry Allcock, Fred Lampe Deceased

حل المسائل کتاب شیمی پلیمر معاصر آلکاک – ویرایش سوم

Solution Manual for Contemporary Polymer Chemistry – 3rd Edition

نویسنده(گان): Harry Allcock, Fred Lampe Deceased, James Mark

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات118
حجم فایل زیپ شده1.29 مگابایت

***

Thermodynamics in Materials Science – Robert DeHoff

کتاب ترمودینامیک در علم مواد روبرت دهوف – ویرایش دوم

Thermodynamics in Materials Science, Second Edition

نویسنده(گان): Robert DeHoff

کتاب ترمودینامیک در علم مواد روبرت دهوف

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات606
حجم فایل زیپ شده15.3 مگابایت

***

Solution Manual for Nanoengineering – Mark Schulz, Ajit Kelkar

حل المسائل کتاب مهندسی نانو مارک اسچولز

مهندسی نانوساختار و مواد هوشمند

Solution Manual for Nanoengineering of Structural, Functional and Smart Materials

نویسنده(گان): Mark J. Schulz, Ajit D. Kelkar, Mannur J. Sundaresan

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات103
حجم فایل زیپ شده2.25 مگابایت

***

Nanoengineering – Mark Schulz, Ajit Kelkar

کتاب مهندسی نانو مارک اسچولز

مهندسی نانوساختار و مواد هوشمند

Nanoengineering of Structural, Functional and Smart Materials

نویسنده(گان): Mark J. Schulz, Ajit D. Kelkar, Mannur J. Sundaresan

کتاب مهندسی نانو مارک اسچولز

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات690
حجم فایل زیپ شده32.2 مگابایت

***

Principles of Polymer Engineering – McCrum, Buckley

کتاب مبانی مهندسی پلیمر مک کروم – ویرایش دوم

Principles of Polymer Engineering 2nd Edition

نویسنده(گان): N. G. McCrum, C. P. Buckley and C. B. Bucknall

کتاب مبانی مهندسی پلیمر مک کروم

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات447
حجم فایل زیپ شده19.6 مگابایت

***

Practical Extrusion Blow Molding – Samuel Belcher

 

کتاب قالب گیری دمشی فشاری ساموئل بلچر – ویرایش دوم

Practical Extrusion Blow Molding

نویسنده(گان): Samuel L. Belcher

کتاب قالب گیری دمشی فشاری ساموئل بلچر

مشخصات فایل

فرمتDJVU
تعداد صفحات392
حجم فایل زیپ شده10.6 مگابایت

***

Polymer Physics – Michael Rubinstein, Ralph Colby

کتاب فیزیک پلیمر روبین اشتاین

Polymer Physics

نویسنده(گان): Michael Rubinstein, Ralph H. Colby

کتاب فیزیک پلیمر روبین اشتاین

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات454
حجم فایل زیپ شده23 مگابایت

***

Introduction To Physical Polymer Science – Sperling

کتاب مقدمه ای برعلوم پلیمر فیزیکی اسپرلینگ – ویرایش چهارم

Introduction To Physical Polymer Science 4th ed

نویسنده(گان): L. H. Sperling

کتاب مقدمه ای برعلوم پلیمر فیزیکی اسپرلینگ

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات866
حجم فایل زیپ شده9 مگابایت

***