برچسب: مکانیک سیالات

Engineering Fluid Mechanics – Donald Elger

کتاب مکانیک سیالات مهندسی دونالد الگر – ویرایش دهم و یازدهم

Engineering Fluid Mechanics – 10th and 11th Edition

نویسندگان در ویرایش دهم: Donald F. Elger, Clayton T. Crowe, John A. Roberson, Barbara C. Williams

نویسندگان در ویرایش یازدهم: Donald F. Elger, Barbara A. LeBret, Clayton T. Crowe, John A. Robertson

توضیح اینکه این مجموعه شامل دو کتاب می باشد، یکی برای ویرایش دهم و دیگری برای ویرایش یازدهم.

حل المسائل این دو کتاب نیز در سایت موجود می باشد (اینجا کلیک کنید).

کتاب مکانیک سیالات مهندسی دونالد الگر

مشخصات فایل ویرایش دهم

فرمتPDF
تعداد صفحات688
حجم فایل زیپ شده80 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش یازدهم

فرمتPDF
تعداد صفحات608
حجم فایل زیپ شده6.47 مگابایت

***

Solution Manual for Fundamental of Fluid Mechanics – Bruce Munson, Donald Young

 حل المسائل کتاب مبانی مکانیک سیالات بروس. روی مانسون، دونالد اف. یانگ، تئودور اچ. اکی شی – ویرایش سوم، چهارم، پنجم و ششم و هشتم

Solution Manual Fundamental of Fluid Mechanics – 3rd, 4th, 5th, 6th and 8th Edition

نویسنده(گان):Bruce R. Munson, Donald F. Young, Theodore H. Okiishi

توضیح اینکه این مجموعه شامل پنج حل المسائل می باشد که برای ویرایش های مذکور کتاب می باشند.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش هشتم

مشخصات حل المسائل ویرایش هشتم

فرمتPDF
تعداد صفحات1949
حجم فایل زیپ شده29.9 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش ششم

فرمتPDF
تعداد صفحات1326
حجم فایل زیپ شده121 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم

فرمتPDF
تعداد صفحات1308
حجم فایل زیپ شده98 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم

فرمتPDF
تعداد صفحات1305
حجم فایل زیپ شده35.2 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمتPDF
تعداد صفحات204
حجم فایل زیپ شده23.6 مگابایت

***

Solution Manual for Molecular Thermodynamics of Fluid Phase Equilibriam – John Prausnitz, Rudiger Lichtenthaler

حل المسائل کتاب ترمودینامیک مولکولی تعادل فازی سیالات پرازنیتز (پروزنیتز) به زبان فارسی – ویرایش دوم و سوم

Solution Manual for Molecular Thermodynamics of Fluid-Phase Equilibrium – 3rd Ed

نویسنده(گان):John M. Prausnitz, Rudiger N. Lichtenthaler, Edmundo Gomes de Azevedo

 این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد. حل المسائل ویرایش دوم به زبان فارسی می باشد.

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمتPDF
تعداد صفحات195
حجم فایل زیپ شده0.7 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش دوم

فرمتPDF
تعداد صفحات112
حجم فایل زیپ شده1.7 مگابایت

***

Solution Manual Mechanics of Fluids by Bernard Massey, John Ward

حل المسائل کتاب مکانیک سیالات مسی

Solution Manual Mechanics of Fluids 8th ed

نویسنده(گان):Bernard Massey, John Ward-Smith


مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات119
حجم فایل زیپ شده0.5مگابایت

Solution Manual for Fluid Mechanics – Yunus Cengel, John Cimbala

 حل المسائل کتاب مکانیک سیالات چنگل (یا همون سنجل) – ویرایش اول و سوم

Solution Manual for Fluid Mechanics 1st and 3rd Ed

نویسنده(گان): Yunus A. Cengel, John M. Cimbala

حل المسائل کتاب مکانیک سیالات چنگل

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمتPDF
تعداد صفحات1445
حجم فایل زیپ شده17.4 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش اول

فرمتPDF
تعداد صفحات1228
حجم فایل زیپ شده18 مگابایت

***

Fundamentals of Fluid Mechanics – Bruce Munson, Donald Young

کتاب مبانی مکانیک سیالات بروس. روی مانسون، دونالد اف. یانگ، تئودور اچ. اکی شی – ویرایش هفتم و هشتم

Fundamentals of Fluid Mechanics – 7th and 8th Edition

نویسنده(گان):Bruce R. Munson, Alric P. Rothmayer, Theodore H. Okiishi, Wade W. Huebsch

کتاب مبانی مکانیک سیالات بروس. روی مانسون، دونالد اف. یانگ، تئودور اچ. اکی شی

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمتPDF
زبانانگلیسی
تعداد صفحات816
حجم فایل زیپ شده116 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هفتم

فرمتPDF
زبانانگلیسی
تعداد صفحات792
حجم فایل زیپ شده27 مگابایت

***

Fluid Mechanics – Yunus Cengel

 کتاب مکانیک سیالات یونس چنگل (یا همون سنجل) – ویرایش اول و سوم

Fluid Mechanics, Fundamentals and Applications – 1st and 3rd edition

نویسنده(گان): Yunus A. Cengel, John Cimbala

v

مشخصات فایل ویرایش اول

فرمتPDF
تعداد صفحات2036
حجم فایل زیپ شده22 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمتPDF
تعداد صفحات1031
حجم فایل زیپ شده21.4 مگابایت

***