برچسب: نانو

Engineering Vibrations – William Bottega

کتاب ارتعاشات مهندسی ویلیام بوتگا – ویرایش دوم

Engineering Vibrations – 2nd Edition

نویسنده(گان): William J. Bottega

کتاب ارتعاشات مهندسی ویلیام بوتگا

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات919
حجم فایل زیپ شده30.6 مگابایت

***

Polymer Engineering Science and Viscoelasticity – Hal Brinson, Catherine Brinson

کتاب علوم مهندسی پلیمر و ویسکوالاستیسیته هال برینسون  – ویرایش دوم

Polymer Engineering Science and Viscoelasticity: An Introduction – 2nd Edition 

نویسنده(گان): Hal F. Brinson, L. Catherine Brinson

کتاب علوم مهندسی پلیمر و ویسکوالاستیسیته هال برینسون

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات488
حجم فایل زیپ شده10.3 مگابایت

***

 

Solution Manual for Advanced Mechanics of Materials and Applied Elasticity – Ansel Ugural, Saul Fenster

حل المسائل کتاب مقاومت مصالح پیشرفته و الاستیسیته کاربردی انسل اوگرال – ویرایش پنجم

Solution Manual for Advanced Mechanics of Materials and Applied Elasticity – 5th Edition

نویسنده(گان): Ansel C. Ugural, Saul K. Fenster

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات332
حجم فایل زیپ شده48.7 مگابایت

***

 

Advanced Mechanics of Materials and Applied Elasticity – Ansel Ugural, Saul Fenster

کتاب مقاومت مصالح پیشرفته و الاستیسیته کاربردی انسل اوگرال (یوگورال) – ویرایش پنجم

Advanced Mechanics of Materials and Applied Elasticity – 5th Edition

نویسنده(گان): Ansel C. Ugural, Saul K. Fenster

کتاب مقاومت مصالح پیشرفته و الاستیسیته کاربردی انسل اوگرال

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات683
حجم فایل زیپ شده20 مگابایت

***

 

Elasticity – Barber

کتاب الاستیسیته باربر – ویرایش دوم

Elasticity – 2nd Edition

نویسنده(گان): J. R. Barber

کتاب الاستیسیته باربر

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات431
حجم فایل زیپ شده64 مگابایت

***

Elasticity in Engineering Mechanics – Arthur Boresi, Kenneth Chong

کتاب الاستیسیته در مهندسی مکانیک آرتور بورسی – ویرایش سوم

Elasticity in Engineering Mechanics – 3rd Edition

نویسنده(گان): Arthur P. Boresi, Kenneth P. Chong, James D. Lee

کتاب الاستیسیته در مهندسی مکانیک آرتور بورسی

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات700
حجم فایل زیپ شده4.40 مگابایت

***

Solution Manual for Statics and Mechanics of Materials – William Riley, Leroy Sturges

حل المسائل کتاب استاتیک و مکانیک مواد ویلیام فرانکلین رایلی و لروی استرجس‌ – ویرایش دوم

Solution Manual for Statics and Mechanics of Materials: An Integrated Approach – 2nd Edition

نویسنده(گان): William F. Riley, Leroy D. Sturges, Don H. Morris

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات1283
حجم فایل زیپ شده32.5 مگابایت

***

Fundamentals And Applications of Microfluidics – Nam-Trung Nguyen, Steven Wereley

کتاب مبانی و کاربردهای میکروسیالات Nguyen – ویرایش دوم

Fundamentals And Applications of Microfluidics – 2nd Edition

نویسنده(گان): Nam-Trung Nguyen, Steven T. Wereley

کتاب مبانی و کاربردهای میکروسیالات Nguyen

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات512
حجم فایل زیپ شده6.33 مگابایت

***

Nano/Microscale Heat Transfer – Zhuomin Zhang

کتاب انتقال گرما در مقیاس میکرو و نانو ژومین ژانگ – ویرایش اول

Nano/Microscale Heat Transfer – 1st Edition

نویسنده(گان): Zhuomin M. Zhang

کتاب انتقال گرما در مقیاس میکرو و نانو ژومین ژانگ

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات466
حجم فایل زیپ شده14.7 مگابایت

***

Solution Manual for Mechanical Behavior of Materials – Norman Dowling

حل المسائل کتاب رفتار مکانیکی مواد نورمن دولینگ – ویرایش سوم

Solution Manual for Mechanical Behavior of Materials – 3rd Edition

نویسنده(گان): Norman E. Dowling

توضیح اینکه این حل المسائل تمرینات و پرسش های آخر فصل را پوشش میدهد. برای فصل های 1 و 2 و 3 تمرینات کمی حل شده است.

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات981
حجم فایل زیپ شده20.8 مگابایت

***

Mechanical Behavior of Materials – Norman Dowling

کتاب رفتار مکانیکی مواد نورمن دولینگ – ویرایش چهارم

روش های مهندسی برای تغییر شکل، خستگی و شکست

Mechanical Behavior of Materials – 4th Edition

نویسنده(گان): Norman E. Dowling

کتاب رفتار مکانیکی مواد نورمن دولینگ

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات977
حجم فایل زیپ شده9.05 مگابایت

***

Solution Manual for Nanoengineering – Mark Schulz, Ajit Kelkar

حل المسائل کتاب مهندسی نانو مارک اسچولز

مهندسی نانوساختار و مواد هوشمند

Solution Manual for Nanoengineering of Structural, Functional and Smart Materials

نویسنده(گان): Mark J. Schulz, Ajit D. Kelkar, Mannur J. Sundaresan

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات103
حجم فایل زیپ شده2.25 مگابایت

***

Nanoengineering – Mark Schulz, Ajit Kelkar

کتاب مهندسی نانو مارک اسچولز

مهندسی نانوساختار و مواد هوشمند

Nanoengineering of Structural, Functional and Smart Materials

نویسنده(گان): Mark J. Schulz, Ajit D. Kelkar, Mannur J. Sundaresan

کتاب مهندسی نانو مارک اسچولز

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات690
حجم فایل زیپ شده32.2 مگابایت

***

Microbiologically Influenced Corrosion – Reza Javaherdashti

کتاب خوردگی میکروبیولوژیکی رضا جواهردشتی و فرزانه اکوان – ویرایش دوم

Microbiologically Influenced Corrosion: An Engineering Insight 2nd ed

نویسنده(گان): Reza Javaherdashti

کتاب خوردگی میکروبیولوژیکی رضا جواهردشتی و فرزانه اکوان

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات228
حجم فایل زیپ شده5.03 مگابایت

***

Introduction to Nanoscience and Nanotechnology – Kuno

کتاب مقدمه ای بر علم نانو و نانوتکنولوژی ام کونو

Introduction to Nanoscience and Nanotechnology, A workbook

نویسنده(گان): M. Kuno

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات370
حجم فایل زیپ شده12 مگابایت

***

Amorphous Nanophotonics – Alastair Cunningham, Thomas Burgi

کتاب نانوفوتونیک آمورف ها Rockstuhl

Amorphous Nanophotonics

نویسنده(گان): Alastair Cunningham, Thomas Burgi, Carsten Rockstuhl, Toralf Scharf

کتاب نانوفوتونیک آمورف ها Rockstuhl

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات372
حجم فایل زیپ شده17مگابایت

***

Quantum Theory of Near-Field Electrodynamics by Ole Keller

کتاب تئوری کوانتومی هم راستا با الکترودینامیک کلر

Quantum Theory of Near-Field Electrodynamics

نویسنده(گان):Ole Keller

کتاب تئوری کوانتومی هم راستا با الکترودینامیک کلر

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات694
حجم فایل زیپ شده4 مگابایت

 

 

Quantum Mechanics for Nanostructures by Vladimir Mitin,Dmitry Sementsov,Nizami Vagidov

کتاب مکانیک کوانتومی برای نانوساختارها Sementsov

Quantum Mechanics for Nanostructures

نویسنده(گان):Vladimir V. Mitin, Dmitry I. Sementsov, Nizami Z. Vagidov

کتاب مکانیک کوانتومی برای نانوساختارها Sementsov

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات449
حجم فایل زیپ شده4 مگابایت

 

 

Nanoparticles – Nanocomposites – Nanomaterials – Dieter Vollath

کتاب نانوذرات، نانوکامپوزیت ها و ذرات نانو ولاس

Nanoparticles, Nanocomposites, Nanomaterials , An Introduction for Beginners

نویسنده(گان): Dieter Vollath 

کتاب نانوذرات، نانوکامپوزیت ها و ذرات نانو ولاس

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات320
حجم فایل زیپ شده18 مگابایت

***

Carbon Nanotubes – Mildred Dresselhaus, Gene Dresselhaus

کتاب نانوتیوب های کربنی درسلهاس

Carbon Nanotubes – Synthesis, Structure, Properties and Applications

نویسندگان : Mildred S. Dresselhaus , Gene Dresselhaus , Phaedon Avouris , R.E. Smalley

کتاب نانوتیوب های کربنی درسلهاس

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات418
حجم فایل زیپ شده11.1 مگابایت

***