برچسب: Abraham Silberschatz

Solution Manual for Operating System Concepts – Abraham Silberschatz, Peter Galvin

حل المسائل کتاب مفاهیم سیستم عامل سیلبرشاتز – ویرایش ششم و هفتم (چهار حل المسائل)

Solution Manual for Operating System Concepts – 6th and 7th Edition

نویسنده(گان): Abraham Silberschatz, Peter Galvin, Greg Gagne

این مجموعه شامل چهار حل المسائل می باشد: یکی برای ویرایش ششم، یکی برای ویرایش هفتم و دو تا برای ویرایش های نامعین.

مشخصات حل المسائل ویرایش ششم

فرمتPDF
تعداد صفحات120
حجم فایل زیپ شده0.5 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش هفتم

فرمتPDF
تعداد صفحات156
حجم فایل زیپ شده0.8 مگابایت

مشخصات حل المسائل اول ویرایش نامشخص

فرمتPDF
تعداد صفحات134
حجم فایل زیپ شده472 کیلوبایت

مشخصات حل المسائل دوم ویرایش نامشخص

فرمتPDF
تعداد صفحات75
حجم فایل زیپ شده0.7مگابایت

***

Operating System Concepts with Java – Abraham Silberschatz, Peter Galvin

کتاب مفاهیم سیستم عامل با استفاده از جاوا آبراهام سیلبرشاتز و پیتر گالوین – ویرایش هشتم

Operating System Concepts with Java – 8th Edition

نویسنده(گان): Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne

کتاب مفاهیم سیستم عامل با استفاده از جاوا آبراهام سیلبرشاتز و پیتر گالوین

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات1042
حجم فایل زیپ شده7.97 مگابایت

***

Solution Manual for Operating System Concepts with Java – Abraham Silberschatz, Peter Galvin

حل المسائل کتاب مفاهیم سیستم عامل با استفاده از جاوا آبراهام سیلبرشاتز و پیتر گالوین – ویرایش هشتم

Solution Manual for Operating System Concepts with Java – 8th Edition

نویسنده(گان): Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne

این حل المسائل شامل برخی کدها برای فصول 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 11، 12 و 16 می باشد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده329 کیلوبایت

***

Operating System Concepts – Abraham Silberschatz, Peter Galvin

کتاب مفاهیم سیستم عامل سیلبرشاتز – ویرایش نهم

Operating System Concepts – 9th Edition

نویسنده(گان): Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne

کتاب مفاهیم سیستم عامل سیلبرشاتز

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات944
حجم فایل زیپ شده7 مگابایت

***