برچسب: Adrian Bejan

Thermal Design and Optimization – Adrian Bejan, George Tsatsaronis

کتاب بهینه سازی گرمایی و طراحی آدرین بیژن و مایکل موران

Thermal Design and Optimization

نویسنده(گان): Adrian Bejan, George Tsatsaronis, Michael Moran

کتاب بهینه سازی گرمایی و طراحی آدرین بیژن و مایکل موران

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 542
حجم فایل زیپ شده 28.6 مگابایت

***

Solution Manual for Convection Heat Transfer – Adrian Bejan

حل المسائل کتاب انتقال حرارت همرفتی ادرین بیژن – ویرایش سوم و چهارم

Solution Manual for Convection Heat Transfer – 3rd and 4th Edition

نویسنده(گان): Adrian Bejan

حل المسائل کتاب انتقال حرارت همرفتی ادرین بیژن

این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد. یکی برای ویرایش سوم و دیگری برای ویرایش چهارم

دانلود فایل نمونه ویرایش چهارم

مشخصات فایل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات 296
حجم فایل زیپ شده 8.67 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 280
حجم فایل زیپ شده 4.5 مگابایت

***

Convection Heat Transfer – Adrian Bejan

کتاب انتقال حرارت همرفتی ادرین بیژن – ویرایش سوم و چهارم

Convection Heat Transfer 3rd and 4th Edition

نویسنده(گان):Adrian Bejan

این کتاب با نام انتقال حرارت جابجایی نیز شناخته می شود

کتاب انتقال حرارت همرفتی ادرین بیژن

مشخصات فایل ویراست سوم

فرمت DJVU
تعداد صفحات 695
حجم فایل زیپ شده 6مگابایت

مشخصات فایل ویراست چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات 685
حجم فایل زیپ شده 5مگابایت

***

Solution Manual for Advanced Engineering Thermodynamics – Adrian Bejan

حل المسائل ترمودینامیک مهندسی پیشرفته آدرین بیژن – ویرایش سوم و چهارم

Solution Manual for Advanced Engineering Thermodynamics – 3rd and 4th Edition

نویسنده(گان): Adrian Bejan

حل المسائل ترمودینامیک مهندسی پیشرفته آدرین بیژن

این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد. یکی برای ویرایش سوم و دیگری برای ویرایش چهارم

دانلود فایل نمونه ویرایش چهارم

مشخصات فایل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات 319
حجم فایل زیپ شده 4.08 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 214
حجم فایل زیپ شده 10مگابایت

***

Advanced Engineering Thermodynamics – Adrian Bejan

کتاب ترمودینامیک مهندسی پیشرفته آدرین بیژن – ویراست سوم و چهارم

Advanced Engineering Thermodynamics – 3rd and 4th Edition

نویسنده(گان): Adrian Bejan

کتاب ترمودینامیک مهندسی پیشرفته آدرین بیژن

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمت DJVU
تعداد صفحات 810
حجم فایل زیپ شده 17مگابایت

مشخصات فایل ویراست چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات 782
حجم فایل زیپ شده 10.3 مگابایت

***