برچسب: Alan Marcus

Solution Manual for Fundamentals of Corporate Finance – Richard Brealey, Stewart Myers

حل المسائل کتاب مدیریت مالی ریچارد بریلی، استوارت مایرز، آلن مارکوس – ویرایش چهارم و هشتم

Solution Manual for Fundamentals of Corporate Finance – 4th and 8th Edition

نویسنده(گان):Richard Brealey, Stewart Myers, Alan Marcus

این محصول شامل دو حل المسائل برای ویرایش های چهارم و هشتم کتاب درسی با مشخصات زیر می باش.

مشخصات فایل حل ویرایش 4 (به صورت چندین فایل می باشد)

فرمت word
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 1.2مگابایت

مشخصات فایل حل ویرایش 8

فرمت PDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 1.2مگابایت

 

***

Fundamentals of Corporate Finance by Richard Brealey, Stewart Myers, Alan Marcus

کتاب مدیریت مالی ریچارد بریلی، استوارت مایرز، آلن مارکوس – ویرایش ششم

Fundamentals of Corporate Finance – 6th Edition

نویسنده(گان):Richard Brealey, Stewart Myers, Alan Marcus

کتاب مدیریت مالی ریچارد بریلی، استوارت مایرز، آلن مارکوس
مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 754
حجم فایل زیپ شده 162مگابایت

 

***

Solution Manual for Investments – Zvi Bodie, Alex Kane, Alan Marcus

حل المسائل کتاب سرمایه گذاری بادی، کین و مارکوس

Solution Manual for Investments

نویسنده(گان): Zvi Bodie, Alex Kane, Alan Marcus, Mohanty

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 308
حجم فایل زیپ شده 1.7مگابایت

***

Investments – Zvi Bodie, Alex Kane

کتاب سرمایه گذاری بادی کین – ویرایش نهم

Investments 9th ed

نویسنده(گان): Zvi Bodie, Alex Kane, Alan Marcus

کتاب سرمایه گذاری بادی کین

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1056
حجم فایل زیپ شده 21مگابایت

***