برچسب: Alan McDonald

Solution Manual for Introduction to Fluid Mechanics – Robert Fox, Alan McDonald

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر مکانیک سیالات فاکس، مک دونالد و پریچارد – ویرایش هشتم SI و هشتم معمولی (سه حل المسائل)

Solution Manual for Introduction to Fluid Mechanics – 8th and 8th SI Edition

نویسنده(گان): Robert W. Fox, Alan T Mcdonald, Philp J. Pritchard and Lohn C.Leylegian

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر مکانیک سیالات فاکس، مک دونالد و پریچارد

این محصول شامل سه حل المسائل می باشد، یکی برای ویرایش هشتم معمولی، یکی برای نسخه SI ویرایش هشتم و یکی برای ویرایش نامشخص. حل ویرایش نامشخص (احتمالا پنجم یا ششم) به صورت دستنویس می باشد.

حل المسائل ویرایش هشتم نسخه SI کل تمرینات فصلهای 1 تا 13 کتاب درسی را پوشش می دهد که در آن به ازای هر فصل یک پوشه و به ازای هر تمرین یک فایل پی دی اف وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش هشتم نسخه SI 

مشخصات حل المسائل ویرایش هشتم نسخه SI

فرمت PDF
تعداد تمرینات حل شده 1702
حجم فایل زیپ شده 87 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش هشتم معمولی

فرمت PDF
تعداد صفحات 2184
حجم فایل زیپ شده 75 مگابایت

مشخصات حل المسائل نامشخص (احتمالا پنجم یا ششم)

فرمت PDF
تعداد صفحات 1428
حجم فایل زیپ شده 67 مگابایت

Introduction to Fluid Mechanics – Robert Fox, Philip Pritchard, Alan McDonald

کتاب مقدمه ای بر مکانیک سیالات فاکس، مک دونالد و پریچارد – ویرایش هشتم

Fox and McDonald’s Introduction to Fluid Mechanics – 8th Edition

نویسنده(گان): Robert W. Fox, Philip J. Pritchard, Alan T. McDonald

کتاب مقدمه ای بر مکانیک سیالات فاکس، مک دونالد و پریچارد

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 899
حجم فایل زیپ شده 25مگابایت

***