Solution Manual for Discrete-Time Signal Processing – Alan Oppenheim, Ronald Schafer

حل المسائل کتاب پردازش سیگنال گسسته در زمان آلن اپنهایم – ویرایش دوم و سوم

Solution Manual for Discrete-Time Signal Processing – 2nd and 3rd Edition

نویسنده(گان): Alan V. Oppenheim, Ronald W. Schafer

توضیح اینکه این محصول شامل دو حل المسائل می باشد، یکی برای ویرایش دوم و دیگری برای ویرایش سوم. حل المسائل ویرایش دوم، تمرینات فصل یک را شامل نمی شود. حل المسائل ویرایش سوم فقط تمرینات فصل 3 را شامل می شود.

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 63
حجم فایل زیپ شده 4.53 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 474
حجم فایل زیپ شده 6.6 مگابایت

***

Discrete-Time Signal Processing – Alan Oppenheim, Ronald Schafer

کتاب پردازش سیگنال گسسته در زمان آلن اپنهایم – ویرایش سوم

Discrete-Time Signal Processing 3rd edition

نویسنده(گان): Alan V. Oppenheim, Ronald W. Schafer

Discrete-Time Signal Processing 3rd ed - Alan V. Oppenheim, Ronald W. Schafer - 1137pd11mb

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1137
حجم فایل زیپ شده 11 مگابایت

***

جزوه دستنویس فیلترهای دیجیتال بر اساس کتاب اپنهایم

جزوه دستنویس فیلترهای دیجیتال بر اساس کتاب اپنهایم

تدریس شده در دانشگاه فردوسی مشهد

درس “تحليل سري‌هاي زماني و طراحي فيلتر‌هاي ديجيتال” جزو دروس اصلی کارشناسی ارشد رشته ژئوفیزیک می باشد که در آن مباحثی نظیر مباني پردازش سري‌های زمانی ، سيگنال‌ها و سيستم‌ها، سيستم‌هاي خطي زمان‌ناوردا، تبديل z، تحليل فوريه، طراحي فيلتر‌هاي ديجيتال دیجیتال درس داده می شوند. جزوه ای که در اینجا آورده شده است بسیار باکیفیت و تمیز می باشد و در دانشگاه فردوسی مشهد تدریس گردیده است.کتاب های مرجع در تدریس این جزوه در زیر آورده شده اند:

1 – Signals and Systems by Alan Oppenheim, Alan Willsky

2 – Discrete Time Signal Processing by Oppenheim

برخی از مطالب مطرح شده در این جزوه به شرح زیر می باشد:

سیگنال های مهم پیوسته و گسسته، سیگنال پریودیک ، سیگنال غیر پریودیک، سیگنال سینوسی کاهنده، خواص سیستم ها، مدل کردن سیستم هایLTI ، تعیین خواص LTI ، سری و تبدیل فوریه زمان پیوسته CFTS ، روابط تبدیل فوریه، تبدیل فوریه پیوسته، تبدیل فوریه سیگنال پریودیک، خواص تبدیل فوریه پیوسته، بسط نیم دوره ای، انواع فیلترهای ایده آل، نمایش اطلاعات سیستمی با استفاده از پاسخ فرکانسی، ادامه خواص کانولوشن، مدولاسیون AM ، سری و زمان فوریه گسسته DFTs ، خواص سری و تبدیل فوریه گسسته، پاسخ سیستم های LTI به ورودی پریودیک، رابطه بین تبدیل z و تبدیل فوریه ، نمودارهای صفر و قطب، خواص ناحیه همگرایی در تبدیل z ، تابع انتقال سیستم، رابطه تبدیل معکوس z ، خواص تبدیل z ، زوخ رابطه DFT ، الگوریتم محاسبه کانولوشن با استفاده از DFT ، بلوک کانولوشن، رسم بلوک دیاگرام FFT ، نمونه برداری در حال سیگنال پیوسته، بازسازی سیگنال پیوسته از روی نمونه هایش، نمونه برداری در حالت سیگنال گسسته، پردازش زمان گسسته و سیگنال پیوسته، تغییر نرخ نمونه برداری با فاکتور صحیح، پردازش دیجیتال سیگنال های آنالوگ، رسم تقریبی پاسخ فرکانس یک صفر یا قطب، حالت صفر و قطب مختلط، روابط و فیلترینگ در حوزه فضایی، فیلترینگ در حوزه فرکانس، پردازش سیگنال های دوبعدی

 

این جزوه مجموعا دارای 179 صفحه و حجم 20 مگابایت می باشد.

دانلود رایگان نمونه این جزوه

Solution Manual for Signals and Systems by Alan Oppenheim, Alan Willsky

حل المسائل سیگنال ها و سیستم های اپنهایم (دو حل المسائل)

Solution Manual for Signals and Systems

نویسنده(گان):Alan V. Oppenheim, Alan S. Willsky

این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد، یکی به زبان انگلیسی و دیگری به زبان فارسی. حل المسائل انگلیسی 11 فصل را پوشش می دهد. حل المسائل فارسی، تمرینات فصل های یک تا پنج و نیز فصل 10 را به صورت کامل پوشش می دهد و 569 صفحه می باشد.

مشخصات حل المسائل انگلیسی

فرمت PDF
تعداد صفحات 462
حجم فایل زیپ شده 23 مگابایت

مشخصات حل المسائل فارسی

فرمت PDF
تعداد صفحات 569
حجم فایل زیپ شده 37.5 مگابایت

***

 

Signals and Systems – Alan Oppenheim, Alan Willsky

 کتاب سیگنال ها و سیستم ها اپنهایم – ویرایش دوم

Signals and Systems, 2nd ed

نویسنده(گان): Alan V. Oppenheim, Alan S. Willsky, with S. Hamid

 کتاب سیگنال ها و سیستم ها اپنهایم - ویرایش دوم Signals and Systems نویسنده(گان): Alan V. Oppenheim, Alan S. Willsky, with S. Hamid

مشخصات فایل

فرمت DJVU
تعداد صفحات 402
حجم فایل زیپ شده 12 مگابایت

***