برچسب: Ali Fatemi

Solution Manual for Metal Fatigue in Engineering – Ralph Stephens, Ali Fatemi

حل المسائل کتاب خستگی فلزات در مهندسی رالف استیونز و علی فاطمی – ویرایش دوم

Solution Manual for Metal Fatigue in Engineering – 2nd Edition

نویسنده(گان): Ralph I. Stephens, Ali Fatemi, Robert R. Stephens, Henry O. Fuchs

حل تمرین خستگی فلزات استیونز و فاطمی

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای 1 تا 13 کتاب درسی را پوشش میدهد. برخی قسمت های این حل المسائل به صورت دستنویس می باشند.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 270
حجم فایل زیپ شده 5.75 مگابایت

***

Metal Fatigue in Engineering – Ralph Stephens, Ali Fatemi

کتاب خستگی فلزات در مهندسی رالف استیونز و علی فاطمی – ویرایش دوم

Metal Fatigue in Engineering – 2nd Edition

نویسنده(گان): Ralph I. Stephens, Ali Fatemi, Robert R. Stephens, Henry O. Fuchs

کتاب خستگی فلزات در مهندسی استیونز و فاطمی

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 452
حجم فایل زیپ شده 20.7 مگابایت

***