برچسب: Allen Broughton

Solution Manual for Discrete Fourier Analysis and Wavelets – Allen Broughton, Kurt Bryan

حل المسائل کتاب مبانی آنالیز فوریه گسسته و موجک های آلن براگتون – ویرایش اول

Solution Manual for Discrete Fourier Analysis and Wavelets: Applications to Signal and Image Processing – 1st Edition

نویسنده(گان): S. Allen Broughton, Kurt M. Bryan

توضیح اینکه این حل المسائل، شامل حل تمرینات فصل های 1 الی 7 کتاب درسی ویرایش اول می باشد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات80
حجم فایل زیپ شده408 کیلوبایت

***

Discrete Fourier Analysis and Wavelets – Allen Broughton, Kurt Bryan

کتاب مبانی آنالیز فوریه گسسته و موجک های آلن براگتون – ویرایش اول و دوم

Discrete Fourier Analysis and Wavelets: Applications to Signal and Image Processing – 1st and 2nd Edition

نویسنده(گان): S. Allen Broughton, Kurt M. Bryan

کتاب مبانی آنالیز فوریه گسسته و موجک های آلن براگتون

توضیح اینکه این مجموعه شمل دو کتاب می باشد: یکی برای ویرایش اول و دیگری برای ویرایش دوم

مشخصات فایل ویرایش دوم

فرمتPDF
تعداد صفحات465
حجم فایل زیپ شده5.72 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش اول

فرمتPDF
تعداد صفحات335
حجم فایل زیپ شده5.63 مگابایت

***