برچسب: Andreu Mas-Colell

Solution Manual for Microeconomic Theory – Andreu Mas-Colell, Michael Whinston

حل المسائل کتاب نظریه اقتصاد خرد آندرو مس کالل، مایچل وینستون و جری گرین

Solution Manual for Microeconomic Theory

نویسنده(گان):Andreu Mas-Colell, Michael D. Whinston, Jerry R. Green

حل المسائل کتاب نظریه اقتصاد خرد آندره مس کولل
مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 706
حجم فایل زیپ شده 13مگابایت

***

Microeconomic Theory – Andreu Mas-Colell, Michael Whinston

کتاب نظریه اقتصاد خرد آندرو مس کالل، مایچل وینستون و جری گرین

Microeconomic Theory

نویسنده(گان): Andreu Mas-Colell, Michael D. Whinston, Jerry R. Green

کتاب نظریه اقتصاد خرد آندره مس کولل

مشخصات فایل

فرمت DJVU
تعداد صفحات 1016
حجم فایل زیپ شده 13مگابایت

***