برچسب: Andrew Pytel

Solution Manual for Engineering Mechanics: Dynamics – Andrew Pytel, Jaan Kiusalaas

حل المسائل کتاب دینامیک آندره پایتل – ویرایش چهارم، سوم SI و چهارم SI

Solution Manual for Engineering Mechanics Dynamics – 3rd SI, 4th SI and 4th Edition

نویسنده(گان): Andrew Pytel, Jaan Kiusalaas

در این صفحه سه حل المسائل به صورت جداگانه به فروش میرسند. لطفا قبل از پرداخت، از ویرایش کتاب خود مطمئن شوید. امکان تغییر ویرایش پس از پرداخت وجود ندارد.

حل المسائل کتاب دینامیک آندره پایتل - ویرایش چهارم

حل تمرینات دینامیک Pytel ویرایش چهار SI

حل تمرینات دینامیک پایتل ویرایش سوم SI

دانلود نمونه رایگان حل المسایل ویرایش چهارم

حل المسائل ویرایش چهار، تمرینات فصول 11 الی 20 + تمرینات اپندیکس F را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان حل المسایل ویرایش چهارم SI

حل المسائل ویرایش چهارم SI، تمرینات فصول 11 الی 20 را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان حل المسایل ویرایش سوم SI

حل المسائل ویرایش سوم SI، تمرینات فصول 11 الی 20 + تمرینات اپندیکس F را پوشش می دهد.

مشخصات فایل حل المسایل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات 680
حجم فایل زیپ شده 14.9 مگابایت

مشخصات فایل حل المسایل ویرایش چهارم SI

فرمت PDF
تعداد صفحات 600
حجم فایل زیپ شده 86.8 مگابایت

مشخصات فایل حل المسایل ویرایش سوم SI

فرمت PDF
تعداد صفحات 666
حجم فایل زیپ شده 36.2 مگابایت

***

پرداخت جهت دریافت حل المسایل ویرایش چهارم

***

پرداخت جهت دریافت حل المسایل ویرایش چهارم SI

***

پرداخت جهت دریافت حل المسایل ویرایش سوم SI

Engineering Mechanics: Dynamics – Andrew Pytel, Jaan Kiusalaas

کتاب دینامیک آندره پایتل – ویرایش سوم SI

Engineering Mechanics: Dynamics – 3rd SI Edition

نویسنده(گان): Andrew Pytel, Jaan Kiusalaas

کتاب دینامیک آندره پایتل - ویرایش سوم SI

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 673
حجم فایل زیپ شده 8.04 مگابایت

***

Mechanics of Materials – Andrew Pytel, Jaan Kiusalaas

کتاب مقاومت مصالح آندره پیتل – ویرایش دوم

Mechanics of Materials – 2nd Edition

نویسنده(گان): Andrew Pytel, Jaan Kiusalaas

کتاب مقاومت مصالح آندره پیتل

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 576
حجم فایل زیپ شده 7مگابایت

***

Solution Manual for Mechanics of Materials – Andrew Pytel, Jaan Kiusalaas

حل المسائل کتاب مقاومت مصالح آندره پیتل – ویرایش دوم و چهارم

Solution Manual for Mechanics of Materials – 2nd and 4th Edition

نویسنده(گان): Andrew Pytel, Jaan Kiusalaas

مشخصات فایل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات 286
حجم فایل زیپ شده 8.75 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 296
حجم فایل زیپ شده 6مگابایت

***