برچسب: Ansel Ugural

Solution Manual for Plates and Shells – Ansel Ugural

حل المسائل کتاب صفحات و پوسته های انسل اوگرال – ویرایش چهارم

Solution Manual for Plates and Shells: Theory and Analysis – Fourth Edition

نویسنده(گان): Ansel C. Ugural

حل المسائل کتاب پوسته ها و ورقه های Ugural

این حل المسائل فصل های 0 تا 15 به همراه اپندیکس C را پوشش می دهد و جمعا 165 صفحه می باشد. به ازای هر فصل یک فایل با فرمت ورد وجود دارد. همچنین فایل پی دی اف 41 صفحه ای برای پاسخ های حل شده با نرم افزار متلب وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت Word Document
تعداد صفحات 165 + 41
حجم فایل زیپ شده 2.53 مگابایت

***

Plates and Shells – Ansel Ugural

کتاب صفحات و پوسته های انسل اوگرال  – ویرایش چهارم

Plates and Shells: Theory and Analysis – 4th Edition

نویسنده(گان): Ansel C. Ugural

کتاب پوسته ها و ورقه های Ugural

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 619
حجم فایل زیپ شده 5.69 مگابایت

***

Solution Manual for Mechanical Design of Machine Components – Ansel Ugural

حل المسائل کتاب طراحی مکانیکی اجزای ماشین انسل اوگرال (یوگورال) – ویرایش دوم

Solution Manual for Mechanical Design of Machine Components – 2nd Edition

نویسنده(گان): Ansel C. Ugural

حل المسائل طراحی مکانیکی اجزای ماشین انسل یوگورال

این حل المسائل، پاسخ تمرینات فصل های 1 الی 18 را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 325
حجم فایل زیپ شده 2.49 مگابایت

***

Mechanical Design of Machine Components – Ansel Ugural

کتاب طراحی مکانیکی اجزای ماشین انسل اوگرال (یوگورال) – ویرایش دوم

Mechanical Design of Machine Components – 2nd Edition

نویسنده(گان): Ansel C. Ugural

کتاب طراحی مکانیکی اجزای ماشین یوگورال

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1008
حجم فایل زیپ شده 16 مگابایت

***

Solution Manual for Stresses in Beams, Plates, and Shells – Ansel ugural

حل المسائل کتاب تنش در ورقها و پوسته‌ها انسل اوگرال (یوگورال) – ویرایش سوم

Solution Manual for Stresses in Beams, Plates, and Shells – 3rd Edition 

نویسنده(گان): Ansel C.ugural

حل تمرین تاب تنش در تیرها، ورقه ها و پوسته ها اوگرال - ویرایش سوم

دانلود نمونه رایگان

توضیح اینکه این حل المسائل تمرینات فصل های 1 الی 15 کتاب درسی دربرمیگیرد. هیچ تمرینی از فصل سوم حل نشده است.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 142
حجم فایل زیپ شده 1.47 مگابایت

***

Stresses in Beams, Plates, and Shells – Ansel ugural

کتاب کتاب تنش در ورقها و پوسته‌ها انسل اوگرال (یوگورال) – ویرایش سوم

Stresses in Beams, Plates, and Shells – 3rd Edition 

نویسنده(گان): Ansel C.ugural

کتاب تنش در تیرها، ورقه ها و پوسته ها انسل اوگرال

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 598
حجم فایل زیپ شده 42.3 مگابایت

***

Solution Manual for Advanced Mechanics of Materials and Applied Elasticity – Ansel Ugural, Saul Fenster

حل المسائل کتاب مقاومت مصالح پیشرفته و الاستیسیته کاربردی اوگرال (یوگورال) و سال فنستر – ویرایش پنجم و ششم

Solution Manual for Advanced Mechanics of Materials and Applied Elasticity – 5th and 6th Edition

نویسنده(گان): Ansel C. Ugural, Saul K. Fenster

حل المسائل های ویرایش پنجم وششم به صورت جداگانه به فروش می رسند.

دانلود حل تمرینات مقاومت مصالح و الاستیسیته ویرایش ششم اوگرال یوگرال

محصول ویرایش ششم به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و شامل 1 – حل المسائل 2 – کدهای متلب 3 – فایل پاورپوینت تصاویر با کیفیت کتاب درسی می باشد. حل المسائل به شکل یک فایل پی دی اف با 353 صفحه می باشد و فصلهای 1 تا 13 را پوشش می دهد. کدهای متلب برای این تمرینات می باشد و در قالب یک فایل word با 63 صفحه ای است.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش ششم 

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 353
حجم فایل زیپ شده 30.4 مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 332
حجم فایل زیپ شده 48.7 مگابایت

***

پرداخت جهت دریافت محصول ویرایش ششم

***

پرداخت جهت دریافت محصول ویرایش پنجم

Advanced Mechanics of Materials and Applied Elasticity – Ansel Ugural, Saul Fenster

کتاب مقاومت مصالح پیشرفته و الاستیسیته کاربردی اوگرال (یوگورال) و سال فنستر – ویرایش ششم و پنجم

Advanced Mechanics of Materials and Applied Elasticity – 6th a 5th Edition

نویسنده(گان): Ansel C. Ugural, Saul K. Fenster

دانلود مقاومت مصالح و الاستیسیته کاربردی اوگرال یوگرال ویرایش ششم

کتاب مقاومت مصالح پیشرفته و الاستیسیته کاربردی انسل اوگرال

این محصول شامل دو ایبوک با مشخصات زیر برای ویرایش های ششم و پنجم می باشد.

مشخصات فایل ویرایش ششم

فرمت EPUB
تعداد صفحات 1420
حجم فایل زیپ شده 61.4 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 683
حجم فایل زیپ شده 20 مگابایت

***

 

Solution Manual for Mechanics of Materials – Ansel Ugural

حل المسائل کتاب مکانیک مواد (مقاومت مصالح) انسل اوگرال (یوگورال)

Solution Manual for Mechanics of Materials

نویسنده(گان): Ansel C. Ugural

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1183
حجم فایل زیپ شده 19 مگابایت

***

Mechanics of Materials – Ansel Ugural

کتاب مکانیک مواد (مقاومت مصالح) انسل اوگرال (یوگورال)

Mechanics of Materials

نویسنده(گان): Ansel C. Ugural

کتاب مکانیک مواد (مقاومت مصالح) انسل اوگرال

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 716
حجم فایل زیپ شده 286 مگابایت

***

Solution Manual for Advanced Strength and Applied Elasticity – Ansel Ugural, Saul Fenster

حل المسائل کتاب مقاومت پیشرفته و الاستیسیته کاربردی انسل اوگرال (یوگورال) و سال فنستر – ویرایش چهارم

Solution Manual for Advanced Strength and Applied Elasticity – 4th Edition

نویسنده(گان): Ansel C. Ugural, Saul K. Fenster

حل تمرین مقاومت پیشرفته و الاستیسیته ویرایش چهارم اوگرال یوگورال و فنستر

این حل المسائل شامل حل مسائل همه فصل های کتاب ویرایش چهارم (مجموعا 13 فصل و تعداد 427 حل) می باشد. به ندرت ممکن است حل برخی تمرینات وجود نداشته باشد. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است (یا از کل صفحه پرینت گرفته شده است)؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسائل حل شده: بخش اول + بخش دوم

مشخصات حل المسائل

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده 427
حجم فایل زیپ شده 93.8 مگابایت

به جهت سهولت، این حل المسائل در دو بخش برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت بخش اول حل المسائل (شامل 231 تمرین از فصل یک الی پنج – مشاهده لیست )

***

پرداخت و دریافت بخش دوم حل المسائل (شامل 196 تمرین از فصل شش الی شانزده – مشاهده لیست)

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل به صورت یکجا (شامل 427 تمرین از کل کتاب )

Advanced Strength and Applied Elasticity – Ansel Ugural, Saul Fenster

کتاب مقاومت پیشرفته و الاستیسیته کاربردی انسل اوگرال (یوگورال) و سال فنستر – ویرایش چهارم

Advanced Strength and Applied Elasticity – 4th Edition

نویسنده(گان): Ansel C. Ugural, Saul K. Fenster

کتاب مقاومت پیشرفته و الاستیسیته کاربردی انسل اوگرال و سال فنستر

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 280×2
حجم فایل زیپ شده 127 مگابایت

***