برچسب: Anthony Tarquin

Solution Manual for Engineering Economy – Leland Blank, Anthony Tarquin

حل المسائل کتاب اقتصاد مهندسی بلنک – ویرایش هفتم و هشتم

Solution Manual for Engineering Economy – 7th and 8th Edition

نویسنده(گان): Leland Blank, Anthony Tarquin

این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد: یکی برای ویرایش هفتم و دیگری برای ویرایش هشتم

مشخصات حل المسائل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 380
حجم فایل زیپ شده 7.93 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 320
حجم فایل زیپ شده 3 مگابایت

***

Engineering Economy – Leland Blank, Anthony Tarquin

کتاب مهندسی اقتصاد بلنک – ویرایش هفتم و هشتم

Engineering Economy – 7th and 8th Edition

نویسنده(گان): Leland Blank, Anthony Tarquin

کتاب مهندسی اقتصاد بلنکEngineering Economy - Leland Blank, Anthony Tarquin - 640pd9mb

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 653
حجم فایل زیپ شده 19 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 640
حجم فایل زیپ شده 9 مگابایت

***