برچسب: Arthur Boresi

Solution Manual for Engineering Mechanics: Dynamics – Arthur Boresi, Richard Schmidt

حل المسائل کتاب دینامیک آرتور بورسی و ریچارد اشمیت

Solution Manual for Engineering Mechanics: Dynamics

نویسنده(گان): Arthur P. Boresi, Richard Schmidt

حل المسائل دینامیک بورسی Boresi و Schmidt

این حل المسائل فصلهای 13 الی 21 کتاب مهندسی مکانیک (در حقیقت کل فصلهای کتاب دینامیک) را پوشش می دهد. این حل المسائل به صورت دستنویس می باشد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 564
حجم فایل زیپ شده 42.4 مگابایت

***

Solution Manual for Elasticity in Engineering Mechanics – Arthur Boresi, Kenneth Chong

حل المسائل کتاب الاستیسیته در مهندسی مکانیک آرتور بورسی – ویرایش سوم

Solution Manual for Elasticity in Engineering Mechanics – 3rd Edition

نویسنده(گان): Arthur P. Boresi, Kenneth P. Chong, James D. Lee

توضیح اینکه این حل المسائل به صورت دستنویس و بسیار با کیفیت می باشد و اکثر مسائل کتاب ویرایش سوم را پوشش می دهد.

دانلود فایل نمونه

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 309
حجم فایل زیپ شده 51.7 مگابایت

***

Advanced Mechanics of Materials – Arthur Boresi, Richard Schmidt

کتاب مقاومت مصالح پیشرفته آرتور بورسی و ریچارد اشمیت – ویرایش پنجم و ششم

Advanced Mechanics of Materials – 5th and 6th edition

نویسنده(گان): Arthur P. Boresi, Richard J. Schmidt

کتاب مقاومت مصالح پیشرفته آرتور بورسی و ریچارد اشمیت

این مجموعه شامل دو ویرایش پنجم و ششم از کتاب می باشد. صفحات 53 الی 78 از ویرایش ششم (اواخر فصل دوم) کتاب موجود نمی باشد.

مشخصات فایل ویرایش ششم

فرمت DJVU
تعداد صفحات 690
حجم فایل زیپ شده 11 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 811
حجم فایل زیپ شده 80.1 مگابایت

***

Solution Manual for Advanced Mechanics of Materials – Arthur Boresi, Richard Schmidt

حل المسائل کتاب مقاومت مصالح پیشرفته آرتور بورسی و ریچارد اشمیت – ویرایش ششم

Solution manual for Advanced Mechanics of Materials – 6th edition

نویسنده(گان): Arthur P. Boresi, Richard J. Schmidt

حل المسائل کتاب مقاومت مصالح پیشرفته آرتور بورسی و ریچارد اشمیت

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 493
حجم فایل زیپ شده 21 مگابایت

***

 

Elasticity in Engineering Mechanics – Arthur Boresi, Kenneth Chong

کتاب الاستیسیته در مهندسی مکانیک آرتور بورسی – ویرایش سوم

Elasticity in Engineering Mechanics – 3rd Edition

نویسنده(گان): Arthur P. Boresi, Kenneth P. Chong, James D. Lee

کتاب الاستیسیته در مهندسی مکانیک آرتور بورسی

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 700
حجم فایل زیپ شده 4.40 مگابایت

***