برچسب: Arthur David Snider

Solution Manual for Fundamentals of Differential Equations – Kent Nagle, Edward Saff

حل المسائل کتاب مبانی معادلات دیفرانسیل کنت ناگل و ادوارد ساف – ویرایش ششم و هفتم

Solution Manual for Fundamentals of Differential Equations – 6th and 7th Edition

نویسنده(گان): R. Kent Nagle, Edward B. Saff, Arthur David Snider

این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد. یکی برای ویرایش ششم و دیگری برای ویرایش هفتم. حل المسائل ویرایش ششم تنها جواب نهایی مسائل فرد را دارد.

مشخصات فایل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 323
حجم فایل زیپ شده 2 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 121
حجم فایل زیپ شده 1.30 مگابایت

***

Solution Manual for Fundamentals of Complex Analysis – Edward Saff, Arthur David Snider

حل المسائل کتاب مبانی آنالیز مختلط ادوارد ساف و آرتور دیوید اشنایدر – ویرایش سوم

Solution Manual for Fundamentals of Complex Analysis with Applications to Engineering and Science 3rd ed

نویسنده(گان): Edward B. Saff, Arthur David Snider

مشخصات حل المسائل

فرمت PDF
تعداد صفحات 243
حجم فایل زیپ شده 10.6 مگابایت

***

Fundamentals of Complex Analysis – Edward Saff, Arthur David Snider

کتاب مبانی آنالیز مختلط ادوارد ساف و آرتور دیوید اشنایدر – ویرایش سوم

Fundamentals of Complex Analysis with Applications to Engineering and Science 3rd ed

نویسنده(گان): Edward B. Saff, Arthur David Snider

کتاب مبانی آنالیز مختلط ادوارد ساف و آرتور دیوید اشنایدر

مشخصات فایل

فرمت DJVU
تعداد صفحات 585
حجم فایل زیپ شده 5.61 مگابایت

***

Fundamentals of Differential Equations – Kent Nagle, Edward Saff

کتاب مبانی معادلات دیفرانسیل ناگل – ویرایش هفتم و هشتم

Fundamentals of Differential Equations 7th Ed, 8th Ed

نویسنده(گان):R. Kent Nagle, Edward B. Saff, Arthur David Snider

کتاب مبانی معادلات دیفرانسیل ناگل
مشخصات فایل ویراست هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 739
حجم فایل زیپ شده 65مگابایت

مشخصات فایل ویراست هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 719
حجم فایل زیپ شده 7مگابایت