برچسب: Ashok Belegundu

Solution Manual for Optimization Concepts and Applications in Engineering – Ashok Belegundu, Tirupathi Chandrupatla

حل المسائل کتاب مفاهیم بهینه سازی و کاربردها در مهندسی آشوک بلگوندو و تیروپاتی چاندارپاتلا – ویرایش سوم

Solution Manual for Optimization Concepts and Applications in Engineering – 3rd Edition

نویسنده(گان): Ashok D. Belegundu, Tirupathi R. Chandrupatla

حل المسائل کتاب مفاهیم بهینه سازی Belegundu و Chandrupatla

این حل المسائل فصل های 1 تا 12 کتاب درسی را پوشش می دهد. همچنین پوشه ای شامل کدهای برنامه نویسی کامپیوتری (FORTRAN و JavaScript و MATLAB و VBExcel) همراه حل المسائل قرار دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 193
حجم فایل زیپ شده 6.42 مگابایت

***

Optimization Concepts and Applications in Engineering – Ashok Belegundu, Tirupathi Chandrupatla

کتاب مفاهیم بهینه سازی و کاربردها در مهندسی آشوک بلگوندو و تیروپاتی چاندارپاتلا – ویرایش دوم

Optimization Concepts and Applications in Engineering – 2nd Edition

نویسنده(گان): Ashok D. Belegundu, Tirupathi R. Chandrupatla

کتاب مفاهیم بهینه سازی Belegundu و Chandrupatla

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 479
حجم فایل زیپ شده 2.27 مگابایت

***