برچسب: Aslam Kassimali

Structural Analysis – Aslam Kassimali

کتاب تحلیل سازه های کاسیمالی – ویرایش ششم SI و چهارم

Structural Analysis – 6th SI edition and 4th Edition

نویسنده(گان): Aslam Kassimali

کتاب تحلیل سازه کاسیمالی Kassimali ویرایش ششم SI

کتاب تحلیل سازه های کاسیمالی

این محصول شامل دو ایبوک برای ویرایش های ششم SI و چهار می باشد.

مشخصات فایل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 836
حجم فایل زیپ شده 17.3 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات 876
حجم فایل زیپ شده 14 مگابایت

***

Solution Manual for Structural Analysis – Aslam Kassimali

حل المسائل کتاب تحلیل سازه ها کاسیمالی – ویرایش ششم SI ،چهارم و سوم

Solution Manual for Structural Analysis – 6th SI Edition, 3rd and 4th edition

نویسنده(گان): Aslam Kassimali

حل المسائل کتاب تحلیل سازه کاسیمالی Kassimali ویرایش ششم

حل المسائل ویرایش ششم SI به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده و کلیه فصلهای 2 تا 17 به همراه اپندیکس های B و C و D از کتاب درسی را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش ششم SI

مشخصات حل المسائل ویرایش ششم SI

فرمت PDF
تعداد صفحات 775
حجم فایل زیپ شده 16.7 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات 723
حجم فایل زیپ شده 118مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 362
حجم فایل زیپ شده 78 مگابایت

***

پرداخت جهت دریافت حل المسائل ویرایش ششم SI

***

پرداخت جهت دریافت حل المسائلهای ویرایش سوم و چهارم