برچسب: Badi Baltagi

Solution Manual for Econometrics – Badi Baltagi

حل المسائل کتاب اقتصادسنجی بالتاگی – ویرایش دوم و سوم

Solution Manual for Econometrics – 2nd and 3rd Edition

نویسنده(گان):Badi H. Baltagi

حل المسائل کتاب اقتصادسنجی بالتاگی
مشخصات فایل ویراست دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 367
حجم فایل زیپ شده 2مگابایت

مشخصات فایل ویراست سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 408
حجم فایل زیپ شده 4مگابایت

Econometrics by Badi Baltagi

کتاب اقتصادسنجی بلتاگی

Econometrics 3rd ed,4rd ed

نویسنده(گان):Badi H. Baltagi

کتاب اقتصادسنجی بلتاگی
مشخصات فایل ویراست سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 392
حجم فایل زیپ شده 4مگابایت

مشخصات فایل ویراست چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات 410
حجم فایل زیپ شده 4مگابایت