برچسب: Barbara Beaver

Solution Manual for Probability and Statistics – William Mendenhall, Robert Beaver

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر احتمالات وآمار مندنهال

Solution Manual to Introduction to Probability and Statistics 12th ed

نویسنده(گان):William Mendenhall, Robert J. Beaver, Barbara M. Beaver

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر احتمالات وآمار مندنهال


مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 159
حجم فایل زیپ شده 29مگابایت

Introduction to Probability and Statistics – William Mendenhall, Robert Beaver

 کتاب مقدمه ای بر احتمالات و آمار مندنهال – ویرایش دوازدهم و سیزدهم

Introduction to Probability and Statistics12th, 13th ed

نویسنده(گان):William Mendenhall, Robert J. Beaver, Barbara M. Beaver

 کتاب مقدمه ای بر احتمالات و آمار مندنهال

مشخصات فایل ویراست دوازدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 777
حجم فایل زیپ شده 8مگابایت


مشخصات فایل ویراست سیزدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 753
حجم فایل زیپ شده 46مگابایت