برچسب: Barbara Williams

Solution Manual for Engineering Fluid Mechanics – Donald Elger, Clayton Crowe

حل المسائل کتاب مهندسی سیالات مهندسی دونالد الگر – ویرایش یازدهم، دهم و هفتم

Solution Manual for Engineering Fluid Mechanics – 7th, 10th and 11th Edition

نویسندگان در ویرایش هفتم: Clayton T. Crowe, Donald F. Elger, John A. Roberson

نویسندگان در ویرایش دهم: Donald F. Elger, Clayton T. Crowe, John A. Roberson, Barbara C. Williams

نویسندگان در ویرایش یازدهم: Donald F. Elger, Barbara A. LeBret, Clayton T. Crowe, John A. Robertson

در این صفحه، سه محصول به صورت جداگانه به فروش می رسند.

محصول اول حل المسائل کامل برای ویرایش یازدهم کتاب می باشد.
محصول دوم حل المسائل کامل برای ویرایش دهم کتاب می باشد که علاوه بر حل کامل تمرینات، حل  Checkpoint Problems و تمرینات اپندیکس را نیز شامل می شود.
محصول سوم شامل دو حل المسائل می باشد، یکی برای ویرایش هفتم و دیگری برای ویرایش نامشخص.

مشخصات حل المسائل ویرایش یازدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1400
حجم فایل زیپ شده 10 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1673
حجم فایل زیپ شده 11.2 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1312
حجم فایل زیپ شده 4 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش نامشخص

فرمت PDF
تعداد صفحات 1375
حجم فایل زیپ شده 4.8 مگابایت

***

پرداخت جهت دانلود محصول اول (حل المسائل ویرایش یازدهم)

***

پرداخت جهت دانلود محصول دوم (حل المسائل ویرایش دهم )

***

پرداخت جهت دانلود محصول سوم (حل المسائل ویرایش هفتم + حل ویرایش نا مشخص)

Engineering Fluid Mechanics – Donald Elger

کتاب مکانیک سیالات مهندسی دونالد الگر – ویرایش دهم و یازدهم

Engineering Fluid Mechanics – 10th and 11th Edition

نویسندگان در ویرایش دهم: Donald F. Elger, Clayton T. Crowe, John A. Roberson, Barbara C. Williams

نویسندگان در ویرایش یازدهم: Donald F. Elger, Barbara A. LeBret, Clayton T. Crowe, John A. Robertson

توضیح اینکه این مجموعه شامل دو کتاب می باشد، یکی برای ویرایش دهم و دیگری برای ویرایش یازدهم.

حل المسائل این دو کتاب نیز در سایت موجود می باشد (اینجا کلیک کنید).

کتاب مکانیک سیالات مهندسی دونالد الگر

مشخصات فایل ویرایش دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 688
حجم فایل زیپ شده 80 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش یازدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 608
حجم فایل زیپ شده 6.47 مگابایت

***