برچسب: Barney Capehart

Solution Manual for Guide to Energy Management – Barney Capehart, Wayne Turner

حل المسائل کتاب راهنمای مدیریت انرژی بارنی کپهارت و واین ترنر – ویرایش سوم، پنجم، هفتم و هشتم

Solution Manual for Guide to Energy Management – 3rd, 5th, 7th and 8th Edition

نویسنده(گان): Barney L. Capehart, Wayne C. Turner, William J. Kennedy, Klaus-Dieter E. Pawlik

این مجموعه شامل حل تمرینات چهار ویرایش مختلف می باشد.

مشخصات فایل ویراست هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 160
حجم فایل زیپ شده 2.30 مگابایت

مشخصات فایل ویراست هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 169
حجم فایل زیپ شده 2.06 مگابایت

مشخصات فایل ویراست پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 168
حجم فایل زیپ شده 1مگابایت

مشخصات فایل ویراست سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 160
حجم فایل زیپ شده 4مگابایت

***

Guide to Energy Management – Barney Capehart, Wayne Turner

کتاب راهنمای مدیریت انرژی بارنی کپهارت و واین ترنر – ویرایش هفتم

Guide to Energy Management – 7th Edition

نویسنده(گان): Barney L. Capehart, Wayne C. Turner, William J. Kennedy

کتاب راهنمای مدیریت انرژی بارنی کپهارت و واین ترنر
مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 660
حجم فایل زیپ شده 5مگابایت

***