برچسب: Behrouz Forouzan

Solution Manual for Foundations of Computer Science – Behrouz Forouzan

حل المسائل کتاب مبانی علم کامپیوتر بهروز فروزان – ویرایش چهارم

Solution Manual for Foundations of Computer Science – 4th Edition

نویسنده(گان): Behrouz A. Forouzan

حل تمرینات مبانی علوم کامپیوتر بهروز فروزان ویرایش چهار

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و شامل حل المسائل با 143 صفحه، تست بانک با 94 صفحه و اسلاید های آموزشی می باشد و فصلهای 1 تا 20 کتاب درسی ویرایش چهارم را پوشش می دهد. لازم به ذکر است که حل المسائل هر دوی تمرینات و پرسش های مروری را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 143 + 94
حجم فایل زیپ شده 35.7 مگابایت

***

Foundations of Computer Science – Behrouz Forouzan

کتاب مبانی علم کامپیوتر بهروز فروزان – ویرایش چهارم

Foundations of Computer Science – 4th Edition

نویسنده(گان): Behrouz A. Forouzan

دانلود علوم کامپیوتر بهروز فروزان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 706
حجم فایل زیپ شده 4.24 مگابایت

***

Solution Manual for Cryptography and Network Security – Behrouz Forouzan

حل المسائل کتاب رمزنگاری و امنیت شبکه بهروز فروزان – ویرایش اول

Solution Manual for Cryptography & Network Security – 1st Edition

نویسنده(گان): Behrouz Forouzan

حل المسائل رمزنگاری و امنیت شبکه بهروز فروزان

توضیح اینکه این محصول حل تمرینات فصل های 1 تا 18 کتاب درسی را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد. همچنین اسلاید های آموزشی برای همه فصل ها در این مجموعه قرار دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 196
حجم فایل زیپ شده 30.6 مگابایت

***

Cryptography and Network Security – Behrouz Forouzan

کتاب رمزنگاری و امنیت شبکه بهروز فروزان – ویرایش اول

Cryptography & Network Security – 1st Edition

نویسنده(گان): Behrouz Forouzan

کتاب رمزنگاری و امنیت شبکه بهروز فروزان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 737
حجم فایل زیپ شده 48مگابایت

***

Solution Manual for Data Communications and Network – Behrouz Forouzan

حل المسائل کتاب شبکه و ارتباطات داده فروزان (دو حل المسائل)

Solution Manual for Data Communications and Network

نویسنده(گان): Behrouz Forouzan

این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد.

مشخصات حل المسائل اول

فرمت PDF
تعداد صفحات 108
حجم فایل زیپ شده 1مگابایت

مشخصات حل المسائل دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 170
حجم فایل زیپ شده 1.79 مگابایت

***

Data Communications and Network – Behrouz Forouzan

کتاب شبکه و ارتباطات داده ای دکتر بهروز فروزان – ویرایش چهارم و پنجم

Data Communications and Network -4th ed,5th ed

نویسنده(گان): Behrouz Forouzan

کتاب شبکه و ارتباطات داده ای دکتر بهروز فروزان

مشخصات فایل ویراست چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1171
حجم فایل زیپ شده 11مگابایت

 

مشخصات فایل ویراست پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1269
حجم فایل زیپ شده 63مگابایت