برچسب: Ben Streetman

Solution Manual for Solid State Electronic Devices – Ben Streetman, Sanjay Banerjee

حل المسائل کتاب دستگاه های الکترونیکی حالت جامد استریتمن – ویرایش ششم (دو حل المسائل)

  Solution Manual for Solid State Electronic Devices – 6th Edition

نویسنده(گان):Ben G. Streetman, Sanjay Kumar Banerjee

دو کتاب حل المسائل موجود می باشد، یکی برای ویرایش 6 و دیگری ویرایش نامعلوم

مشخصات حل المسائل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 164
حجم فایل زیپ شده 4.50 مگابایت


مشخصات حل المسائل دیگر این کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 152
حجم فایل زیپ شده 3.30 مگابایت

***

Solid State Electronic Devices – Ben Streetman, Sanjay Kumar Banerjee

کتاب دستگاه های الکترونیکی حالت جامد استریتمن – ویرایش چهارم و ششم

  Solid State Electronic Devices – 4th and 6th Edition

نویسنده(گان):Ben G. Streetman, Sanjay Kumar Banerjee

کتاب دستگاه های الکترونیکی حالت جامد استریتمن

مشخصات فایل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 608
حجم فایل زیپ شده 77مگابایت

مشخصات فایل ویرایش چهارم

فرمت DJVU
تعداد صفحات 484
حجم فایل زیپ شده 20 مگابایت

***