برچسب: Benjamin Kuo

Solution Manual for Automatic Control Systems – Farid Golnaraghi, Benjamin Kuo

حل المسائل کتاب سیستم های کنترل اتوماتیکی بنجامین کوه و فريد گل‌نراقی – ویرایش هشتم و نهم

Solution Manual for Automatic Control Systems – 9th and 8th ed

نویسنده(گان): Farid Golnaraghi , Benjamin Kuo

مشخصات فایل ویراست هشتم

فرمت DJVU
تعداد صفحات 377
حجم فایل زیپ شده 8مگابایت

 

مشخصات فایل ویراست نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 947
حجم فایل زیپ شده 23مگابایت

***

 

Automatic Control Systems – Farid Golnaraghi, Benjamin Kuo

کتاب سیستم های کنترل اتوماتیکی بنجامین کوه و فريد گل‌نراقی – ویرایش نهم

Automatic Control Systems – 9th ed

نویسنده(گان):Farid Golnaraghi, Benjamin C. Kuo

کتاب سیستم های کنترل اتوماتیکی بنجامین کوه و فريد گل‌نراقی

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 944
حجم فایل زیپ شده 120مگابایت

***