برچسب: Bernard Gillett

Solution Manual for Calculus – William Briggs

حل المسائل حساب دیفرانسیل انتگرال برای دانشمندان و مهندسان بریگز – ویرایش اول و دوم

Solution Manual for Calculus for Scientists and Engineers – 1st and 2nd edition

نویسنده(گان): William L. Briggs, Lyle Cochran, Bernard Gillett

این مجموعه شامل دو فایل فشرده می باشد. فایل اول با عنوان “Solution Manual for Single Variable Calculus, Early Transcendentals” می باشد و مربوط به ویرایش اول می باشد. فایل دوم خود شامل چندین فایل پی دی اف با عناوین

Solution Manual for Single Variable Calculus, Early Transcendentals

Solution Manual for multi Variable Calculus, Early Transcendentals

Solution Manual for D1 (Differential Equations)

Solution Manual for D2 (Second Order Differential Equations)

می باشد و مربوط به ویرایش دوم است.


مشخصات فایل اول

فرمت PDF
تعداد صفحات 729
حجم فایل زیپ شده 5.5 مگابایت

مشخصات فایل دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 45.2 مگابایت

***

Calculus – William Briggs, Lyle Cochran

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال بریگز

Calculus, for Scientists and Engineers, Early Transcendentals

نویسنده(گان): William L. Briggs, Lyle Cochran, Bernard Gillett

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال بریگز


مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1342
حجم فایل زیپ شده 29 مگابایت