برچسب: Bernard Hamrock

Solution Manual for Fundamentals of Machine Elements – Steven Schmid, Bernard Hamrock

حل المسائل کتاب مبانی اجزای ماشین استیون اشمید – ویرایش دوم و سوم

Solution Manual for Fundamentals of Machine Elements – 2nd and 3rd Edition

نویسنده(گان): Steven R. Schmid, Bernard J. Hamrock, Bo O. Jacobson

حل تمرین اجزای ماشین اشمید ویرایش سوم

حل المسائل ویرایش سوم به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده و کلیه فصل های کتاب درسی (فصل های 1 الی 19) را پوشش می دهد. این حل المسائل هم شامل مسائل کیفی (Qualitative Problems) و مسائل عددی (Quantitative Problems) و طراحی پروژه (Design and Projects) می باشد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش سوم

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 679
حجم فایل زیپ شده 46.4 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 461
حجم فایل زیپ شده 8 مگابایت

***

پرداخت جهت دریافت حل المسائل ویرایش سوم

***

پرداخت جهت دریافت حل المسائل ویرایش دوم

Fundamentals of Machine Elements – Steven Schmid, Bernard Hamrock

کتاب مبانی اجزای ماشین استیون اشمید – ویرایش سوم

Fundamentals of Machine Elements – 3rd Edition

نویسنده(گان): Steven R. Schmid, Bernard J. Hamrock, Bo O. Jacobson

کتاب مبانی اجزای ماشین استیون اشمید

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 627
حجم فایل زیپ شده 108 مگابایت

***