برچسب: Bhagwandas Lathi

Solution Manual for Signal Processing and Linear Systems – Bhagwandas Lathi

حل المسائل کتاب پردازش سیگنال ها و سیستم های خطی لاتی

Solution Manual to Signal Processing and Linear Systems

نویسنده(گان):Bhagwandas P. Lathi


مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات205
حجم فایل زیپ شده7.5مگابایت

Solution Manual to Linear Systems and Signals – Bhagwandas Lathi

حل المسائل کتاب سیگنال ها و سیستم های خطی لاتی

Solution Manual to Linear Systems and Signals 2nd ed

نویسنده(گان):Bhagwandas P. Lathi


مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات154
حجم فایل زیپ شده4.5مگابایت

Signal Processing and Linear Systems by Bhagwandas Lathi

کتاب فرایند سیگنالی و سیستم های خطی لاتی

Signal Processing and Linear Systems

نویسنده(گان):Bhagwandas P. Lathi

کتاب فرایند سیگنالی و سیستم های خطی لاتی
مشخصات فایل

فرمتDJVU
تعداد صفحات862
حجم فایل زیپ شده8مگابایت

Linear Systems and Signals – Bhagwandas Lathi

کتاب سیستم ها و سیگنال های خطی لاتی

Linear Systems and Signals 2nd ed

نویسنده(گان):Bhagwandas P. Lathi

کتاب سیستم ها و سیگنال های خطی لاتی
مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات992
حجم فایل زیپ شده26مگابایت

Solution Manual for Modern Digital and Analog Communication Systems – Bhagwandas Lathi

 حل المسائل سیستم های مخابراتی دیجیتال و آنالوگ لاتی – ویرایش سوم

Solutions Manual for Modern Digital and Analog Communication Systems

نویسنده(گان):Bhagwandas P. Lathi

 حل المسائل سیستم های مخابراتی دیجیتال و آنالوگ لاتی

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات155
حجم فایل زیپ شده3 مگابایت

***

Modern Digital and Analog Communication Systems – Lathi, Zhi Ding

 کتاب سیستم های مدرن ارتباطی آنالوگ و دیجیتال لاتی و ژی دینگ – ویرایش سوم و چهارم

Modern Digital and Analog Communication Systems – 3rd and 4th Edition

نویسنده(گان): B. P. Lathi, Zhi Ding

این مجموعه شامل دو ویرایش از کتاب می باشد. ویرایش چهارم به صورت اسکن شده می باشد.

کتاب سیستم های مدرن ارتباطی آنالوگ و دیجیتال لاتی و ژی دینگ

مشخصات فایل ویرایش چهارم

فرمتPDF
تعداد صفحات1029
حجم فایل زیپ شده430 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمتDJVU
تعداد صفحات795
حجم فایل زیپ شده10 مگابایت

***