برچسب: Bichara Muvdi

Solution Manual for Mechanics of Materials – Bichara Muvdi, Souhail Elhouar

حل المسائل کتاب مقاومت مصالح بیچارا موودی و سهیل الهور

Solution Manual for Mechanics of Materials: with applications in Excel

نویسنده(گان): Bichara B. Muvdi, Souhail Elhouar

حل تمرین مقاومت مصالح Muvdi و Elhouar

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده و دستنویس می باشد و فصلهای 1 تا 9 کتاب درسی را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 311
حجم فایل زیپ شده 227 مگابایت

***

Mechanics of Materials – Bichara Muvdi, Souhail Elhouar

کتاب مقاومت مصالح بیچارا موودی و سهیل الهور

Mechanics of Materials, with applications in Excel

نویسنده(گان): Bichara B. Muvdi, Souhail Elhouar

کتاب مقاومت مصالح Muvdi و Elhouar

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 941
حجم فایل زیپ شده 31.9 مگابایت

***