برچسب: Binay Dutta

Solution Manual for Principles of Mass Transfer and Separation Processes – Binay Dutta

حل المسائل کتاب اصول انتقال جرم و فرایندهای جداسازی بینای داتا

Solution Manual for Principles of Mass Transfer and Separation Processes

نویسنده(گان): Binay K. Dutta

حل المسائل کتاب اصول انتقال جرم و فرایندهای جداسازی Dutta

این حل المسائل به صورت دستنویس می باشد و فصلهای 1 تا 14 کتاب درسی را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 290
حجم فایل زیپ شده 16.1 مگابایت

***

Principles of Mass Transfer and Separation Processes – Binay Dutta

کتاب اصول انتقال جرم و فرایندهای جداسازی بینای داتا

Principles of Mass Transfer and Separation Processes

نویسنده(گان): Binay K. Dutta

کتاب اصول انتقال جرم و فرایندهای جداسازی Dutta

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 957
حجم فایل زیپ شده 26.8 مگابایت

***