برچسب: Bradford Jordan

Solution Manual for Fundamentals of Investments – Bradford Jordan, Thomas Miller

حل المسائل کتاب مبانی سرمایه گذاری جردن و میلر – ویرایش ششم

Solution Manual for Fundamentals of Investments, Valuation and Management – 6th Edition

نویسنده(گان): Bradford D Jordan, Thomas W. Miller Jr., Steven D. Dolvin

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 128
حجم فایل زیپ شده 1.65 مگابایت

***

 

Fundamentals of Investments – Bradford Jordan, Thomas Miller

کتاب مبانی سرمایه گذاری جردن و میلر – ویرایش پنجم و هفتم

Fundamentals of Investments: Valuation and Manage – 5th and 7th Edition

نویسنده(گان): Bradford D Jordan, Thomas W. Miller Jr., Steven D. Dolvin

کتاب مبانی سرمایه گذاری جردن و میلر

مشخصات فایل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 757
حجم فایل زیپ شده 13.9 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 784
حجم فایل زیپ شده 19.1 مگابایت

***

 

Solution Manual for Fundamentals of Investments – Charles Corrado, Bradford Jordan

حل المسائل کتاب مبانی مدیریت و ارزیابی سرمایه گذاری چارلز کورادو و برادفورد جردن – ویرایش نامشخص

Solution Manual for Fundamentals of Investments: Valuation and Management

نویسنده(گان):Charles J. Corrado, Bradford Jordan


مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 74
حجم فایل زیپ شده 0.2 مگابایت

***

Fundamentals of Investments – Charles Corrado, Bradford Jordan

کتاب مبانی مدیریت و ارزیابی سرمایه گذاری چارلز کورادو و برادفورد جردن – ویرایش دوم و سوم

Fundamentals of Investments: Valuation and Management – 2nd and 3rd Edition

نویسنده(گان):Charles J. Corrado, Bradford Jordan

کتاب مبانی مدیریت و ارزیابی سرمایه گذاری چارلز کورادو و برادفورد جردن
مشخصات فایل ویراست دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1067
حجم فایل زیپ شده 10مگابایت

مشخصات فایل ویراست سوم

فرمت DJVU
تعداد صفحات 1067
حجم فایل زیپ شده 6مگابایت

***

Solution Manual for Fundamentals of Corporate Finance – Stephen Ross, Randolph Westerfield

حل المسائل کتاب مبانی مدیریت مالی استفان راس، رندلف وسترفیلد و بردفورد جردن – ویرایش دهم استاندارد و هشتم 

بانک سوالات (تست بانک) کتاب مبانی مدیریت مالی استفان راس، رندلف وسترفیلد و بردفورد جردن – ویرایش دهم

Solution Manual (Test Bank) for Fundamentals of Corporate Finance – 8th and 10th (Standard) Edition

نویسنده(گان): Stephen Ross, Randolph Westerfield, Bradford Jordan

حل المسائل و حل تمرین مدیریت مالی استفان راس ویرایش دهم

مجموعه حل المسائل ویرایش دهم شامل Solutions Manual با 430 صفحه، Instructor Manual با 334 صفحه، Excel Template Solutions و Excel Master Solution و Case Solutions می باشد و فصل های 1 تا 27 کتاب درسی را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان حل المسایل

تست بانک ویرایش دهم کل فصل های 1 تا 27 کتاب درسی را شامل می شود و به ازای هر فصل یک فایل ورد دارد و جمعا درای 3371 صفحه می باشد.

دانلود نمونه رایگان تست بانک

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش دهم

فرمت Word
تعداد صفحات 430 + 334
حجم فایل زیپ شده 7.92 مگابایت

مشخصات فایل تست بانک ویرایش دهم

فرمت Word
تعداد صفحات 3371
حجم فایل زیپ شده 55 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 399
حجم فایل زیپ شده 953 کیلوبایت

***

پرداخت بابت مجموعه حل المسائل ویرایش دهم

***

پرداخت بابت تست بانک ویرایش دهم

***

پرداخت بابت حل المسائل ویرایش هشتم

Fundamentals of Corporate Finance – Stephen Ross, Randolph Westerfield

کتاب مبانی مدیریت مالی استفان راس، رندلف وسترفیلد و بردفورد جردن – ویرایش دهم استاندارد

Fundamentals of Corporate Finance – 10th Edition

نویسنده(گان):Stephen Ross, Randolph Westerfield, Bradford Jordan

کتاب مبانی مدیریت مالی استفان راس، رندلف وسترفیلد و بردفورد جردن


مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 824
حجم فایل زیپ شده 21 مگابایت

***