برچسب: Brown Digital Logic Download

Fundamentals of Digital Logic with Verilog Design – Stephen Brown, Zvonko Vranesic

کتاب مبانی منطق دیجیتال و طراحی Verilog استفان براون و زونکو ورانسیچ – ویرایش سوم

Fundamentals of Digital Logic with Verilog Design – 3rd Edition

نویسنده(گان): Stephen Brown, Zvonko Vranesic

کتاب مبانی منطق دیجیتال و طراحی Verilog استفان براون و زونکو ورانسیچ

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 864
حجم فایل زیپ شده 5.08 مگابایت

***

Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design – Stephen Brown, Zvonko Vranesic

کتاب مبانی منطق دیجیتال و طراحی VHDL استفان براون – ویرایش دوم و سوم

Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design 2nd and 3rd edition

نویسنده(گان): Stephen Brown, Zvonko Vranesic

کتاب مبانی منطق دیجیتال و طراحی VHDL استفان براون

 

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 961
حجم فایل زیپ شده 12 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 939
حجم فایل زیپ شده 34 مگابایت

***