برچسب: Bruce Munson

Solution Manual for Fundamental of Fluid Mechanics – Bruce Munson, Donald Young

 حل المسائل کتاب مبانی مکانیک سیالات بروس. روی مانسون، دونالد اف. یانگ، تئودور اچ. اکی شی – ویرایش سوم، چهارم، پنجم و ششم و هشتم

Solution Manual Fundamental of Fluid Mechanics – 3rd, 4th, 5th, 6th and 8th Edition

نویسنده(گان):Bruce R. Munson, Donald F. Young, Theodore H. Okiishi

توضیح اینکه این مجموعه شامل پنج حل المسائل می باشد که برای ویرایش های مذکور کتاب می باشند.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش هشتم

مشخصات حل المسائل ویرایش هشتم

فرمتPDF
تعداد صفحات1949
حجم فایل زیپ شده29.9 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش ششم

فرمتPDF
تعداد صفحات1326
حجم فایل زیپ شده121 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم

فرمتPDF
تعداد صفحات1308
حجم فایل زیپ شده98 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم

فرمتPDF
تعداد صفحات1305
حجم فایل زیپ شده35.2 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمتPDF
تعداد صفحات204
حجم فایل زیپ شده23.6 مگابایت

***

Solution Manual for A Brief Introduction to Fluid Mechanics – Donald Young, Bruce Munson

حل المسائل کتاب مقدمه ای کوتاه بر مکانیک سیالات دونالد یانگ و بروس مانسون و تئودور اوکیشی – ویرایش پنجم

Solution Manual for A Brief Introduction to Fluid Mechanics – 5th Edition

نویسنده(گان): Donald F. Young, Bruce R. Munson, Theodore H. Okiishi, Wade W. Huebsch

توضیح اینکه این حل المسائل فصل های 1 تا 11 کتاب را پوشش می دهد و به صورت دستنویس می باشد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات915
حجم فایل زیپ شده109 مگابایت

***

A Brief Introduction to Fluid Mechanics – Donald Young, Bruce Munson

مقدمه ای کوتاه بر مکانیک سیالات دونالد یانگ، بروس مانسون و تئودور اوکیشی – ویرایش پنجم

A Brief Introduction to Fluid Mechanics – Fifth Edition

نویسنده(گان): Donald F. Young, Bruce R. Munson, Theodore H. Okiishi, Wade W. Huebsch

مقدمه ای کوتاه بر مکانیک سیالات دونالد یانگ، بروس مانسون و تئودور اوکیشی

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات523
حجم فایل زیپ شده26 مگابایت

***

Fundamentals of Fluid Mechanics – Bruce Munson, Donald Young

کتاب مبانی مکانیک سیالات بروس. روی مانسون، دونالد اف. یانگ، تئودور اچ. اکی شی – ویرایش هفتم و هشتم

Fundamentals of Fluid Mechanics – 7th and 8th Edition

نویسنده(گان):Bruce R. Munson, Alric P. Rothmayer, Theodore H. Okiishi, Wade W. Huebsch

کتاب مبانی مکانیک سیالات بروس. روی مانسون، دونالد اف. یانگ، تئودور اچ. اکی شی

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمتPDF
زبانانگلیسی
تعداد صفحات816
حجم فایل زیپ شده116 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هفتم

فرمتPDF
زبانانگلیسی
تعداد صفحات792
حجم فایل زیپ شده27 مگابایت

***

Introduction to Thermal Systems Engineering – Michael Moran, Howard Shapiro

کتاب مقدمه ای بر مهندسی سیستم های گرمایی مایکل موران

Introduction to Thermal Systems Engineering

نویسنده(گان): Michael J. Moran , Howard N. Shapiro , Bruce R. Munson , David P. DeWitt

کتاب مقدمه ای بر مهندسی سیستم های گرمایی مایکل موران

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات801
حجم فایل زیپ شده9.9 مگابایت

***