برچسب: Byron Bird

Solution Manual for Introductory Transport Phenomena – Byron Bird, Warren Stewart

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر پدیده های انتقال رابرت بایرون برد، وارن استوارت – ویرایش اول

Solution Manual for Introductory Transport Phenomena – 1st Edition

نویسنده(گان): R. Byron Bird, Warren E. Stewart, Edwin N. Lightfoot, Daniel J. Klingenberg

توضیح اینکه این حل المسائل به صورت کامل می باشد و همه فصل های کتاب (فصل 1 تا فصل 23) + تمرینات اپندیکس A را پوشش می دهد

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 726
حجم فایل زیپ شده 5.17 مگابایت

***

Introductory Transport Phenomena – Byron Bird, Warren Stewart

کتاب مقدمه ای بر پدیده های انتقال رابرت بایرون برد، وارن استوارت – ویرایش اول

Introductory Transport Phenomena – 1st Edition

نویسنده(گان): R. Byron Bird, Warren E. Stewart, Edwin N. Lightfoot, Daniel J. Klingenberg

کتاب مقدمه ای بر پدیده های انتقال رابرت بایرون برد، وارن استوارت

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 786
حجم فایل زیپ شده 7.11 مگابایت

***

Solution Manual for Transport phenomena – Byron Bird, Warren Stewart

حل المسائل کتاب پدیده انتقال رابرت بایرون برد، وارن استوارت – ویرایش دوم

Solution Manual for Transport phenomena – 2nd Edition

نویسنده(گان): R. Byron Bird, Warren E. Stewart, Edwin N. Lightfoot

این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد

مشخصات حل المسائل اول

فرمت PDF
تعداد صفحات 762
حجم فایل زیپ شده 36.5 مگابایت

مشخصات حل  المسائل دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 175
حجم فایل زیپ شده 12 مگابایت

***

Transport phenomena – Byron Bird, Warren Stewart

کتاب پدیده انتقال رابرت بایرون برد، وارن استوارت – ویرایش دوم

Transport phenomena 2nd ed

نویسنده(گان): R. Byron Bird, Warren E. Stewart, Edwin N. Lightfoot

کتاب پدیده انتقال رابرت بایرون برد، وارن استوارت

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 914
حجم فایل زیپ شده 18.3 مگابایت

***