برچسب: Callister Materials science Download

Materials Science and Engineering – William Callister, David Rethwisch

کتاب مقدمه ای بر مهندسی و علم مواد ویلیام کلیستر – ویرایش هشتم و نهم

Materials Science and Engineering: an introduction – 8th and 9th Edition

نویسنده(گان):  William Callister, David Rethwisch

این مجموعه شامل دو کتاب برای ویرایش های هشتم و نهم می باشد.

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1000
حجم فایل زیپ شده 22 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 990
حجم فایل زیپ شده 19.3 مگابایت

***