برچسب: Charles Close

Solution Manual for Modeling and Analysis of Dynamic Systems – Charles Close, Dean Frederick

حل المسائل کتاب مدلسازی و آنالیز سیستمهای دینامیکی چارلز کلوز و دین فردریک – ویرایش سوم

Solution Manual for Modeling and Analysis of Dynamic Systems – 3rd Edition

نویسنده(گان): Charles M. Close, Dean K. Frederick, Jonathan C. Newell

فرمت PDF
تعداد صفحات 276
حجم فایل زیپ شده 20.6 مگابایت

***

Modeling and Analysis of Dynamic Systems – Charles Close, Dean Frederick

کتاب مدلسازی و آنالیز سیستمهای دینامیکی چارلز کلوز و دین فردریک – ویرایش سوم

Modeling and Analysis of Dynamic Systems – 3rd Edition

نویسنده(گان): Charles M. Close, Dean K. Frederick, Jonathan C. Newell

کتاب مدلسازی و آنالیز سیستمهای دینامیکی چارلز کلوز و دین فردریک

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 593
حجم فایل زیپ شده 75.2 مگابایت

***

Solution Manual for The Analysis of Linear Circuits – Charles Close

حل المسائل کتاب آنالیز مدارهای خطی چارلز کلوز

Solution Manual for The Analysis of Linear Circuits

نویسنده(گان): Charles M. Close

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 128
حجم فایل زیپ شده 25.5 مگابایت

***