برچسب: Charles Corrado

Solution Manual for Fundamentals of Investments – Charles Corrado, Bradford Jordan

حل المسائل کتاب مبانی مدیریت و ارزیابی سرمایه گذاری چارلز کورادو و برادفورد جردن – ویرایش نامشخص

Solution Manual for Fundamentals of Investments: Valuation and Management

نویسنده(گان):Charles J. Corrado, Bradford Jordan


مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 74
حجم فایل زیپ شده 0.2 مگابایت

***

Fundamentals of Investments – Charles Corrado, Bradford Jordan

کتاب مبانی مدیریت و ارزیابی سرمایه گذاری چارلز کورادو و برادفورد جردن – ویرایش دوم و سوم

Fundamentals of Investments: Valuation and Management – 2nd and 3rd Edition

نویسنده(گان):Charles J. Corrado, Bradford Jordan

کتاب مبانی مدیریت و ارزیابی سرمایه گذاری چارلز کورادو و برادفورد جردن
مشخصات فایل ویراست دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1067
حجم فایل زیپ شده 10مگابایت

مشخصات فایل ویراست سوم

فرمت DJVU
تعداد صفحات 1067
حجم فایل زیپ شده 6مگابایت

***