برچسب: Charles Dolan

Solution Manual for Design of Concrete Structures – Arthur Nilson, David Darwin

حل المسائل کتاب طراحی سازه های بتنی آرتور نیلسون – ویرایش پانزدهم، چهاردهم و سیزدهم

Solution Manual for Design of Concrete Structures – 13th, 14th and 15th Edition

نویسنده(گان): Arthur Nilson, David Darwin, Charles Dolan

حل المسائل طراحی سازه های بتنی نیلسون ویرایش پانزدهم

حل المسائل ویرایش پانزدهم فصل های 1 تا 24 کتاب درسی را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف وجود دارد. فصلهای 14 و 19 هیچ تمرینی ندارند.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش پازدهم

حل المسائل ویرایش 14ام به صورت کامل می باشد و 20 فصل را شامل می شود. حل ویرایش 13 ام تنها حل برخی از سوالات در این کتاب موجود است. لازم به ذکر است که هر دوی حل المسائلهای ویرایش 13 و 14 به صورت دستنویس می باشند.

مشخصات حل المسائل ویرایش پانزدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 240
حجم فایل زیپ شده  23.1 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش چهاردهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 196
حجم فایل زیپ شده 13.1 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش سیزدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 34
حجم فایل زیپ شده 14 مگابایت

***

پرداخت جهت حل المسایل ویرایش پانزدهم

***

پرداخت جهت حل المسایل ویرایش های چهاردهم و سیزدهم

Design of Concrete Structures – Arthur Nilson, David Darwin

کتاب طراحی سازه های بتنی آرتور نیلسون – ویرایش سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم

Design of Concrete Structures – 13th, 14th and 15th Edition

نویسنده(گان): Arthur Nilson, David Darwin, Charles Dolan

کتاب طراحی سازه های بتنی آرتور نیلسونDesign of Concrete Structures 14th ed - Arthur Nilson, David Darwin, Charles Dolan - 812pd34mb

مشخصات فایل ویراست پانزدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 801
حجم فایل زیپ شده  21.5 مگابایت

مشخصات فایل ویراست چهاردهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 812
حجم فایل زیپ شده 34 مگابایت

مشخصات فایل ویراست سیزدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 782
حجم فایل زیپ شده 39 مگابایت