برچسب: Charles Horngren

Solution Manual for Cost Accounting – Charles Horngren, Srikant Datar

حل المسائل کتاب حسابداری صنعتی چارلز توماس هورنگرن – ویرایش ششم و سیزدهم (سه حل المسائل)

Solution Manual for Cost Accounting – 6th Canadian and 13th Edition and one for unknown Edition

نویسنده(گان): Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, Madhav V. Rajan

این مجموعه شامل سه حل المسائل است، یکی برای ویرایش سیزدهم، یکی برای ویرایش ششم و دیگری برای یک ویرایش نامشخص.

مشخصات حل المسائل ویرایش سیزدهم

فرمتPDF
تعداد صفحات832
حجم فایل زیپ شده3.90 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش ششم

فرمتPDF
تعداد صفحات1241
حجم فایل زیپ شده5.8 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش نامشخص

فرمتPDF
تعداد صفحات112
حجم فایل زیپ شده752  کیلوبایت

***

Cost Accounting – Charles Horngren, Srikant Datar

کتاب حسابداری صنعتی چارلز توماس هورنگرن – ویرایش پانزدهم

Cost Accounting 15th ed

نویسنده(گان): Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, Madhav V. Rajan

کتاب حسابداری صنعتی چارلز توماس هورنگرن

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات960
حجم فایل زیپ شده18 مگابایت

***

Solution Manual for Financial Accounting – Walter Harrison, Charles Horngren

حل المسائل کتاب حسابداری مالی والتر هریسون و چارلز هورن گرن – ویرایش نهم و دهم

Solution Manual for Financial Accounting 9th and 10th edition

نویسنده(گان): Walter T. Harrison, Charles T. Horngren, C. William Thomas

 

مشخصات حل المسائل ویرایش ذهم

فرمتword
تعداد صفحات75
حجم فایل زیپ شده230 کیلوبایت

مشخصات حل المسائل ویرایش نهم

فرمتPDF
تعداد صفحات56
حجم فایل زیپ شده0.2 مگابایت

***

Solution Manual for Management and Cost Accounting – Alnoor Bhimani, Charles Horngren

حل المسائل کتاب مدیریت و حسابداری صنعتی Bhimani – ویرایش 5

Solution Manual for Management and Cost Accounting, 5th Edition

نویسنده(گان): Alnoor Bhimani, Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, George Foster

 

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات336
حجم فایل زیپ شده1.6 مگابایت

***

Management and Cost Accounting – Alnoor Bhimani, Charles Horngren

کتاب مدیریت و حسابداری صنعتی Bhimani – ویرایش 4

Management and Cost Accounting, 4th Edition

نویسنده(گان): Alnoor Bhimani, Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, George Foster

کتاب مدیریت و حسابداری صنعتی Bhimani

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات988
حجم فایل زیپ شده145 مگابایت

***

Financial Accounting by Walter Harrison, Charles Horngren, William Thomas

کتاب حسابداری مالی والتر هریسون و چارلز هورن گرن – ویرایش نهم

Financial Accounting 9th ed

نویسنده(گان): Walter T. Harrison, Charles T. Horngren, C. William Thomas

کتاب حسابداری مالی والتر هریسون و چارلز هورن گرن

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات960
حجم فایل زیپ شده36مگابایت

***