برچسب: Charles Leiserson

Solution Manual for Introduction to Algorithms – Thomas Cormen, Charles Leiserson

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر الگوریتم ها توماس کورمن – ویرایش دوم و سوم

Solution Manual for Introduction to Algorithms – 2nd and 3rd Edition

نویسنده(گان):Thomas Cormen, Charles Leiserson, Ronald Rivest, Clifford Stein

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر الگوریتم ها توماس کورمن - ویرایش دوم و سوم

توضیح اینکه این مجموعه شامل چهار حل المسائل می باشد: دو تا برای ویرایش دوم و دو تا برای ویرایش سوم

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش سوم – فایل اول

فرمت PDF
تعداد صفحات 511
حجم فایل زیپ شده 14.53 مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش سوم – فایل دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 70
حجم فایل زیپ شده 2.68 مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل اول ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 429
حجم فایل زیپ شده 1.45 مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل دوم ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 51
حجم فایل زیپ شده 216 کیلوایت

***

Introduction to Algorithms – Thomas Cormen, Charles Leiserson

کتاب مقدمه ای بر الگوریتم ها توماس کورمن – ویرایش سوم

Introduction to Algorithms – 3rd Edition

نویسنده(گان):Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein

کتاب مقدمه ای بر الگوریتم ها توماس کورمن


مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1313
حجم فایل زیپ شده 5مگابایت

***